BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Válogatott fejezetek szerves kémia I-ből

A tantárgy neve angolul: Selected Topics in Organic Chemistry I

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESKA002 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Huszthy Péter

egyetemi tanár

SzKT

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Huszthy Péter

egyetemi tanár

SzKT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Általános és szerves kémiai alapismeretek

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

BMEVESEA101 vagy

BMEVESEU201 vagy BMEVESE1009

vagy BMEVESEAKM1 vagy BMEVESAA101

A tantárgy célkitűzése:

A Szerves kémia I. alapkurzusban szereplő ismeretek kiterjesztése, azok magasabb szintű
értelmezése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Huszthy Péter

egyetemi tanár

SzKT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2018-11-12 15:32:46

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.