BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Válogatott fejezetek szerves kémia II-ből

A tantárgy neve angolul: Selected Topics in Organic Chemistry II

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESKA003 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Bell Evelin, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Nagy József

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Általános és szerves kémiai alapismeretek.

A tárgyat vagy a Szerves kémia II tárggyal párhuzamosan, vagy a Szerves kémia II tárgy teljesítése után lehet teljesíteni.

A tantárgy célkitűzése:

A vegyészmérnök hallgatók korszerű természettudományos emeltszintű alapképzése. A tárgy a Szerves Kémia II-ben tárgyalt anyag kiegészítése, mely előkészíti a szerves kémia és biokémia MSc fokozatú oktatását.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Nagy József

Egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2023-02-28 15:09:18

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.