BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Humán anatómia

A tantárgy neve angolul: Human Anatomy

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESOA501 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Csillag András, Semmelweis Egyetem, Anatómia Intézet

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Csillag András

egyetemi tanár

SE, Anatómia Intézet

Dr. Alpár Alán

egyetemi adjunktus

SE, Anatómia Intézet

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

biokémia, sejtbiológia.

A tantárgy célkitűzése:

általános ismereteket és szemléletet nyújt az emberi test felépítéséről, (anatómia, szövet és fejlődéstan), olyan mélységben, hogy  - a Humán élettan egyidejű elvégzésével - erre ráépülhessen a Kórélettan.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Csillag András

egyetemi tanár

SE, Anatómia Intézet

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2018-04-25 10:02:00

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.