BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszeripari technológia

A tantárgy neve angolul: Pharmaceutical Technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESTA704 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hell Zoltán, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Hell Zoltán

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Dr Fogassy Elemér

Professor emeritus

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Dr Pálovics Emese

Egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Dr Rapi Zsolt

Egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémia,

Gyógyszerkémiai alapfolyamatok,

Vegyipari műveletek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

BMEVESTA606 - Gyógyszerkémiai alapfolyamatok vagy ekvivalens

A tantárgy célkitűzése:

a tárgy feladata a hazai és a külföldi gyógyszergyártók legismertebb, legjellemzőbb hatóanyaggyártó technológiáinak elemző bemutatása. Az előadások során ismertetésre kerülnek a technológiák kiválasztásának, kidolgozásának, folyamatos javításának, minőségbiztosításának a legfontosabb szempontjai ipari gyártások példáin keresztül. A hallgatók betekintést nyernek a méretnöveléssel, az új technológiákkal, technológiaváltoztatásokkal kapcsolatos kérdések kezelésébe, megoldásába. Sor kerül a megfelelő készülékek és folyamatok kiválasztási szempontjainak ismertetésére, az alapanyagok kiválasztását, a melléktermékek, hulladékok kezelését, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szempontokat mérlegelő döntések folyamatának bemutatására. Ismert gyártások elemzésével tárgyaljuk az adott esetben legkedvezőbb intermedierekre épülő és a legkedvezőbb kémiai eljárásokat és műveleteket alkalmazó technológiákat. Kitérünk a természetes eredetű intermedierek, illetve hatóanyagok elkülönítésének a kémiai műveleti technológiáira is. A fentieket az iparjogvédelmi és gazdaságossági kérdések mérlegelése egészíti ki.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Fogassy Elemér

Professor emeritus

Szerves Kémia és Techn.

Dr. Hell Zoltán

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri a hatóanyaggyártási technológiákban használt kémiai reakciók jellemzőit.

Ismeri egy ipari méretű hatóanyaggyártási technológia kidolgozásának legfontosabb alapelveit.

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Ismeri az oldószerek, reagensek kiválasztási szempontjait.

Ismeri a termékek elkülönítésének alapvető módszereit, a tisztítási lehetőségeket.

Ismeri a melléktermékek, hulladékok kezelésének környezetvédelmi és biztonságtechnikai szempontjait, csökkentésük lehetőségeit.

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Képes egy hatóanyaggyártási technológia alapvető elemzésére és értékelésére.

Képes egy technológia műszaki, biztonságtechnikai vagy gazdaságossági okok miatt szükségessé váló megváltoztatásához javaslatokat kidolgozni.

Képes alkalmazni a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki és biztonsági előírásokat, a folyamatok és berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.

Képes egy gyártási dokumentáció alapján meghatározni egy technológiai folyamat kockázatos lépéseit.

Attitűd

Munkájának végzésében, az új technológiai folyamatok, eljárások bevezetésében mindig szem előtt tartja a fenntarthatóság szempontjait.

A technológiai folyamatok fejlesztésekor figyelembe veszi a környezeti biztonság és gazdaságosság elveit.

Autonómia és felelősség

Szükség, lehetőség esetén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

Törekszik a felügyeletére bízott technológia folyamatos fejlesztésére, tökéletesítésére.

Utolsó módosítás: 2023-04-05 13:29:09

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.