BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerkémiai alapfolyamatok labor

A tantárgy neve angolul: Unit processes in Industrial Drug Synthesis Laboratory Practice

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESTA705 0+0+5/f 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Hell Zoltán egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hell Zoltán (EGIS-ben)

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Dr. Bálint Erika (EuroApi-ban)

egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Dr. Borbás Enikő (RICHTER-ben)

tud. segédmunkatárs

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Dr. Rapi Zsolt (EGIS-ben)

egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Dr. Mátravölgyi Béla (EuroApi-ban)

tudományos munkatárs

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Dr. Nagy Zsombor (RICHTER-ben) 

egyetemi docens

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves vegyipari alaptechnológiák, alapvető vegyipari műveleti ismeretek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

BMEVESTA606 - Gyógyszerkémiai alapfolyamatok vagy ekvivalens

A tantárgy célkitűzése:

a „Gyógyszerkémiai alapfolyamatok” című tantárgy előadásain megismert, a gyógyszeripari szintézisekben leggyakrabban alkalmazott kémiai reakciók, folyamatok konkrét üzemi kivitelezési módjainak bemutatása a három nagy budapesti gyógyszergyár telephelyein a hallgatók számára, hogy közvetlen üzemi tapasztalatszerzéssel készség szinten elsajátítsák a tananyagban szereplő folyamatok gyakorlati megvalósításának módjait.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri a gyógyszeripari hatóanyaggyártás alapvető készülékeit, berendezéseit.

Ismeri az anyagok kezelésének, tárolásának, szállításának módszereit, a bemérés és reakcióvezetés lehetőségeit.

Ismeri a hatóanyagok és készítmények megfelelő tisztasága biztosításának módjait.

Képesség

Képes alkalmazni a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki és biztonsági előírásokat, a folyamatok és berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.

Képes egy adott technológiát módosítani a biztonsági előírások, valamint a fenntarthatósági elvek figyelembe vételével.

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Képes megérteni és kezelni egy gyártástechnológiai előiratot.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Törekszik szakmai képességei folyamatos fejlesztésére.

Munkájának végzésében, az új technológiai folyamatok, eljárások bevezetésében mindig szem előtt tartja a fenntarthatóság szempontjait.

Törekszik a felügyeletére bízott technológia folyamatos fejlesztésére, tökéletesítésére.

Autonómia és felelősség

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján önállóan, a minőség, a biztonság követelményeit betartva végzi szakmai munkáját.

Szakmai tevékenysége során fokozottan ügyel a biztonság és a minőség követelményeinek a betartására.

Utolsó módosítás: 2023-04-05 13:17:21

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.