BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Élvezeti szerek (serkentők és kábítók): egyéni kockázatok, társadalmi hatások

A tantárgy neve angolul: Psychoactive Compounds and Drugs

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZA001 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mátravölgyi Béla tudományos munkatárs, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Ujváry István

c. egy. docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék, meghívott előadó

Dr. Szeghy Lajos

c. egy. docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Mátravölgyi Béla

tudományos munkatárs

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető középfokú kémiai és biológiai ismertetek

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy a leendő mérnökök korszerű alapismereteket szerezzenek a témában, megismerkedjenek az élvezeti szerek fogyasztásával kapcsolatos összetett probléma alapvető kémiai, farmakológiai, toxikológiai, pszichiátriai (azaz egészségügyi!) és társadalmi vonatkozásaival.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Faigl Ferenc,

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Ujváry István,

c. egy. docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék, meghívott előadó

Dr. Szeghy Lajos,

c. egy. docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2023-02-14 08:20:27

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.