BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bevezető szerves kémia

A tantárgy neve angolul: Introductory Organic Chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZA008 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Kupai József, BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Ábrányi-Balogh Péter

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Középiskolás szerves kémia alapok

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Nincs előkövetelménye.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célkitűzése, hogy elővezesse az egyetemi szerves kémia oktatást, bemutassa a későbbiekben „már tanult”-nak gondolt ismereteket. Bemutatjuk és összefoglaljuk az alapvető szerves kémiai vegyületcsaládokat, összefüggéseket és reakciókat, hidat képzünk a középiskolai kémia és a Szerves Kémia I tárgy anyaga között.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Ábrányi-Balogh Péter

tudományos főmunkatárs, címzetes egyetemi docens

Természettudományi Kutatóközpont, Szerves Kémia és Technoló-gia Tanszék

Dr. Kupai József

egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Aminosavak szerkezete, előállításai, reakciói.

Szénhidrátok szerkezete, reakciói.

A kiralitás fogalma, sztereoszelektív reakciók.

Funkcióscsoport átalakítások

Alapvető reakció típusok mechanizmusai

Képesség

Egyéb

Képes felismerni szerves kémiai reakciók elemi mechanIzmusát, és abból megadni a termék szerkezetét.

Attitűd

Egyéb

Törekszik figyelembe venni az alapvető szerves kémiai funkciós csoport átalakításokat a reakciók tervezése során

Autonómia és felelősség

Egyéb

Felelősen dönt a szerves molekula átalakításáról akár a kiralitási viszonyok figyelembe vételével is.

Utolsó módosítás: 2023-02-23 14:42:39

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.