BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szerves kémia II.

A tantárgy neve angolul: Organic Chemistry II.

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZA401 3+0+0/v 4

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Bell Evelin, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Nagy József

Egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Kupai József

Egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

általános kémiai és szerves kémia alapismeretek.Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

BMEVESZA301 - Szerves kémia I. vagy ekvivalens

A tantárgy célkitűzése:

a vegyészmérnök hallgatók korszerű természettudományos alapképzése. A vegyészmérnök hallgatók sajátítsák el a Szerves Kémia alapjait, alakuljon ki a szerves kémiai szemléletük és megfelelő elméleti-, gyakorlati-, valamint anyagismereti alapokat kapjanak a későbbi szerves kémiai, szerves kémiai technológiai és biokémiai tanulmányaikhoz. A tárgy a Szerves Kémia I-ben tárgyalt anyag kiegészítése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Huszthy Péter

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Nagy József

Egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék


Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri az alapvető bioorganikus vegyületek szerkezet és főbb biológiai funkcióit.

Ismeri a sztereokémiai alapfogalmakat.

Ismeri az aromaticitás fogalmát és az ebből eredő legfontosabb kémiai tulajdonságokat.

Ismeri az egyszerű cukrok legfontosabb kémiai tulajdonságait.

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Ismeri a legfontosabb szénsavszármazékokat és reakcióikat.

Ismeri a diazotálás elméletét és néhány felhasználását.

Ismeri a legfontosabb kén-és foszfortartalmú vegyületeket és reakcióikat.

Ismeri az aminosavak legfontosabb szintézistípusait.

Ismeri az öt- és hattagú heterociklusok legfontosabb szintézistípusait és alapvető reaktivitását.

Képesség

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Érdeklődik a szerves kémiai vegyületek tulajdonságai iránt

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Figyelembe veszi az alkalmazott vegyületek és szintézisek környezeti szempontjait.

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2023-05-11 08:15:17

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.