BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szerves vegyipari technológiák labor

A tantárgy neve angolul: Organic Chemical Technology Practice

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZA412 0+0+4/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Csontos István egyetemi adjunktus,  Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Csontos István

egyetemi adjunktus

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

alapvető szerves kémiai ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

gyakorlatias mérnöki szemlélet kialakítása a vegyipari technológiák elemeinek és jellemzőinek bemutatásával.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Keglevich György

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri a szerves vegyipari technológiákban gyakran alkalmazott folyamatok kémiai hátterét.

Ismeri a vegyiparban leggyakrabban használt anyagokat, előállításuk alapjait és alkalmazásuk feltételeit.

Ismeri a szerves vegyipari technológiákban gyakran alkalmazott anyagokat és azok tulajdonságait.

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Ismeri a szakaszos, félfolytonos és folytonos szerves vegyipari technológiák üzemeltetésének elveit.

Ismeri a vegyipari folyamatok hatékony üzemeltetését befolyásoló tényezőket.

Ismeri a kémiai folyamatok szabályozásának alapvető elveit.

Ismeri a szerves vegyipari technológiák tervezéséhez szükséges alapvető eljárásokat.

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri a szerves vegyipari technológiákban alkalmazott jellemző reaktorok, berendezések működési elveit, szerkezeti egységeit, tervezésük alapjait laboratóriumi méretű modelleken keresztül.

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Ismeri a szerves vegyipari technológiákban alkalmazott elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseket, és azok alkalmazási korlátjait.

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Ismeri a szerves vegyipari technológiák végrehajtása során felmerülő biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Képes a szerves vegyipari technológiák végrehajtása során kapott adatok elemzésére, értékelésére.

Képes alkalmazni a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki és biztonsági előírásokat, a folyamatok és berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.

Képes alkalmazni a szerves vegyipari technológiai rendszerek üzemeltetéséhez szükséges műszaki és biztonsági előírásokat, a folyamatok és berendezések üzemeltetésének elveit.

Képes laboratóriumi, félüzemi és üzemi szintű mérések elvégzésére, értékelésre és a fejlesztés részfeladatainak elvégzésére.

Képes laboratóriumi szintű, üzemi rendszert modellező mérések elvégzésére, értékelésére és a fejlesztés részfeladatainak elvégzésére.

Attitűd

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Nyitott és fogékony a környezettudatos, hatékony, biztonságos, jó minőséget eredményező technológiai eljárások alkalmazására.

Autonómia és felelősség

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, dokumentálja a megfigyeléseit, javaslatot tesz a technológia elvégzése során tapasztalt nem várt események elkerülésére

Utolsó módosítás: 2018-06-12 16:19:34

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.