BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Tervezés

A tantárgy neve angolul: Industrial Planning Practice

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZA777 0+1+0/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Bálint Erika,   Szerves Kémiai Technológia Tsz.

A tantárgy előadója:

Dr Gajáry Antal

cimzetes docens

Szerves Kémiai Technológia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Kémiai technológia, vegyipari műveletek, hatóanyaggyártás minőségbiztosítása

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, bemutatni azt a K + F folyamatot, amelynek végén a gyógyszerkutatás - fejlesztési eredmények ipari méretű termelésben, gyógyszeripari üzemek formájában jelennek meg. A félév első felében a hallgatók előadás keretein belül megismerkednek a fejlesztési folyamat elemeivel és szempontjaival, amelyeket azután – kisebb csoportokban - egy konkrét technológiai feladat megoldására alkalmaznak.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr Gajáry Antal

cimzetes docens

Szerves Kémiai Technológia Tsz

Dr Grün Alajos

docens

Szerves Kémiai Technológia Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a kémiai és vegyipari folyamatokra vonatkozó alapvető elveket, tervezési és irányítástechnológiai eljárásokat.

Ismeri a vegyipari folyamatok alapvető elveit, tervezési módszereket

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri a vegyipar alapvető technológiai berendezéseit, tervezésük elveit

Ismeri a vegyiparban és általában a kémiai folyamatokban használatos mérési és elemzési módszereket, eszközöket és mérőberendezéseiket, és azok alkalmazhatósági körülményeit.

Ismeri a vegyipari méréstechnika alapjait

Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi követelményeket.

Ismeri a vegyipar fontos biztonsági, környezetvédelmi követelményeit

Képesség

Képes alkalmazni a kémiai folyamatokhoz és kémiai technológiákhoz kapcsolódó elemzés és tervezés számítási, modellezési elveit és módszereit.

Képes alapvető számítások, elemzések elvégzésére a kémiai technológiák tervezése során

Képes alkalmazni a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek egészséget nem veszélyeztető üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki és biztonsági előírásokat, a folyamatok és berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.

Képes alkalmazni a tervezés során a biztonsági, műszaki előírásokat.

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Képes használni a szakirodalmat magyar és angol nyelven is

Attitűd

Nyitott és fogékony a környezettudatos technológiákkal, gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.

Fogékony a korszerű eljárások alkalmazására

Munkájának végzésében, az új technológiai folyamatok, eljárások bevezetésében mindig szem előtt tartja a fenntarthatóság szempontjait.

Szem előtt tartja a fenntarthatósági szempontokat

Autonómia és felelősség

Figyelemmel kíséri és értékeli beosztottjai szakmai fejlődését, ösztönzi és segíti ilyen irányú törekvéseiket.

Segíti beosztottjai fejlődését

Utolsó módosítás: 2020-10-28 08:47:49

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.