BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Nyári szakmai gyakorlat

A tantárgy neve angolul: Industrial Practice (internship)

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZA888 0

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hell Zoltán, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hell Zoltán

Egyetemi docens

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

gyógyszerkémiai alapfolyamatok.

A tantárgy célkitűzése:

a gyakorlat célja, hogy a hallgatók egy gyógyszeripari termelőüzemben, vagy kutató-fejlesztő laboratóriumban megismerkedjenek az ott folyó tevékenységekkel, berendezésekkel, illetve találkozzanak azokkal a problémákkal, amelyek egy hatóanyag, vagy készítmény gyártása, technológiai fejlesztése, vagy új hatóanyagok kifejlesztése során a napi gyakorlatban felmerülnek a gyártástechnológia, az analitika, a minőségbiztosítás, vagy a környezetvédelem területén.    

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hell Zoltán

Egyetemi docens

Szerves Kémia és Techn.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Képes alapszintű vegyészmérnöki vezetői feladatok ellátására.

Munkahelyi környezetbe, munkacsoportba való beilleszkedésre képes.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzése a vegyészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.

Feladatai megoldása során támaszkodik a megszerzett elméleti és gyakorlati alapismereteire.

Munkája végzésében mindig érvényesíti a minőségi szemléletet és alkalmazza egyúttal a korszerű minőségügyi eljárásokat.

Fontosnak tekinti a rábízott feladat minőségi megoldását.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

Munkatársaitól elfogad segítséget, tanácsot, visszajelzést.

A technológiai és laboratóriumi feladatok végzése és megtervezése során érvényesíti a biztonság, az egészség- és környezetvédelem követelményeit és szempontjait.

A munkavédelmi szabályokat betartja.

Autonómia és felelősség

Szükség, lehetőség esetén új szakmai megoldások kidolgozását, bevezetését kezdeményezi.

Elvégzett munkájáról a további munkát elősegítő módon számol be.

Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a technológiai berendezések és mérőműszerek üzemeltetését.

A rábízott berendezés/eszköz működését érti, hibás működését felismeri.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Munkatársait segíti a munkájukban.

Hatáskörének megfelelően dönt, illetve tesz javaslatot munkatársai minősítésére, elismerésére, illetve előléptetésére.

Szóban és vagy írásban megkapott részfeladatát önállóan végrehajtja.

Utolsó módosítás: 2020-01-22 09:53:34

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.