BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szabadon választható nappali osztatlan

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Válogatott fejezetek a szerves kémiából, szerves reakciók mechanizmusa

A tantárgy neve angolul: Advanced organic chemistry: Reaction mechanisms

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM002 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Kupai József, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Milen Mátyás

címzetes docens

Szerves Kémia és Technológia. Tsz.

Dr. Ábrányi-Balogh Péter

címzetes docens

Szerves Kémia és Technológia. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

Az alapvető szerves kémiai tárgyakon felüli ismeretek átadása, a szerves reakciómechanizmusok mélyebb, részletesebb bemutatása.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Milen Mátyás

címzetes docens

Szerves Kémia és Technológia. Tsz.

Dr. Ábrányi-Balogh Péter

címzetes docens

Szerves Kémia és Technológia. Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Szabadon választható - tudás

Tudja az alapvető szerves kémiai reakciók mechanizmusait.

Képesség

Szabadon választható - képesség

Képes eldönteni, hogy szubsztitúció, addíció vagy elimináció történik a vizsgált esetben, és azon belül osztályozni tudja, hogy melyik altípusba tartozik.

Attitűd

Szabadon választható - attitűd

A megszerzett szerves mechanisztikus ismeretei alapján értékeli a molekulában lévő atomok töltésállapotait, és ez alapján az elektronpár mozgásokat levezeti.

Autonómia és felelősség

Szabadon választható - autonómia és felelősség

Felelősen gondolkodva feltárja az egyes reakciók lehetséges melléktermékeit, melyek elkerülésére optimalizálja a reakciók körülményeit. Környezetbarát eljárásokat alkalmaz, mellyel igyekszik megóvni a törékeny környezetünket.

Utolsó módosítás: 2023-02-23 19:23:56

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.