BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szabadon választható nappali osztatlan

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszeripar A-tól Z-ig

A tantárgy neve angolul: Pharmaceutical Indrustry from A to Z

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM003 2+0+0/f 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tóth Tünde, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Haraszti Csaba

és az EGIS munkatársai

Főosztályvezető

Egis Gyógyszergyár Zrt.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémiai, analitikai kémiai és vegyipari műveletek alapismeretek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

ajánlott előtanulmány:

BSc hallgatóknak: Szerves Kémia I,

Analitikai Kémia I.

BMEVESZA301

BMEVESAA302

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy a vegyészmérnök és biomérnök hallgatók részére átfogó képet nyújt a gyógyszeripar folyamatairól és a gyógyszergyártáshoz szorosan kapcsolódó területekről. A tantárgy célja, hogy integrálja a mérnöki ismereteket egy gyógyszergyár tevékenységi köreinek bemutatásán keresztül.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Haraszti Csaba

Főosztályvezető

Egis Gyógyszergyár Zrt.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Szabadon választható - tudás

Ismeri a gyógyszergyári alapfolyamatokat.

Képesség

Szabadon választható - képesség

Képes integrálni a gyógyszeriparhoz kapcsolódó ismereteket és komplexen tekinteni a gyógyszergyári folymatokat.

Képes az egyes gyógyszergyári részterületek jelentőségének felismerésére.

Attitűd

Szabadon választható - attitűd

Törekszik a szakmai részismeretek rendszerbe foglalásába egy gyógyszergyár működésével kapcsolatban.

Autonómia és felelősség

Szabadon választható - autonómia és felelősség

A szakmai tudás mellett, az okok és okozatok ismeretében és gyógyszeripari komplex látásmód elsajátítása után felelősséggel dönt.

Utolsó módosítás: 2018-04-20 10:39:06

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.