BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szerves kémiai alapok (MSc)

A tantárgy neve angolul: Basic organic chemistry (MSc)

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM004 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Kupai József, egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kupai József

egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető, a középiskolában és a BSc-ben tanult szerves kémiai ismeretek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

A felzárkóztató tárgyat azoknak ajánljuk, akiknek nem sikerült a második oktatási héten a Szerves kémia (BMEVESZM101) szintfelmérő zárthelyijük. Összefoglaljuk az alapvető szerves kémiai mechanizmusokat, megmutatjuk a molekulák szerkezete és kémiai tulajdonságai közötti összefüggéseket.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kupai József

egyetemi docens

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

 

 

 

A tárgyadatlap érvényessége: 2020. február 1-től visszavonásig.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot.

A vegyészmérnöki és a gyógyszervegyész-mérnöki szakma gyakorláshoz tartozó szerves kémiai ismeretek elsajátításához szükséges alapismeretekkel rendelkezik.

Átfogóan ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban alkalmazott és előállított fontosabb anyagok tulajdonságait, alkalmazási területeit.

Átfogóan ismeri a szerves vegyiparban alkalmazott és előállított fontosabb anyagok tulajdonságait, alkalmazási területeit.

Ismeri új anyagok és eljárások kifejlesztésének lehetőségeit, jellemző módszereit.

Ismeri új szerves vegyületek előállításának egyes általánosan használt módszereit.

Képesség

Alkotóan képes alkalmazni a vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó matematikai és természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteket feladatai megoldása során.

Szerves kémiai alapismereti birtokában képes a szerves kémiai tudás alkotó módon való felhasználását megtanulni.

Attitűd

Ismeretei és készségei fejlesztésére folyamatosan törekszik.

Szerves kémiai ismeretei és a szerves kémiai reakciók mechanizmusának megállapítására vonatkozó készségei fejlesztésére folyamatosan törekszik.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Szerves kémiai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Utolsó módosítás: 2024-01-09 08:57:13

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.