BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerkémia

A tantárgy neve angolul: Pharmaceutical chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM203 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mátravölgyi Béla,  egyetemi adjunktus Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Faigl Ferenc

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Dr. Tőke László

emeritus professzor

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Dr. Fischer János

tanácsadó

Richter Gedeon NyRt.

Dr. Nyerges Miklós

főmunkatárs

SERVIER Kutató Labor

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémia c. tárgy anyaga, alapvető biológiai és biokémiai ismeretek, Gyógyszerek BSc tárgy.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb gyógyszerek hatásmechanizmusát, a hatóanyagcsoportok tipikus képviselőit és így képesek legyenek a gyógyszerkutatáshoz- és fejlesztéshez nélkülözhetetlen, farmakológusokkal, biológusokkal, orvosokkal összehangolt kémiai kutató- és fejlesztőmunka elvégzésére. A tantermi gyakorlatok keretében gyógyszerhatóanyagok előállítási módszereit és azok fejlesztését ismerhetik meg a hallgatók.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Faigl Ferenc

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendszerezett tudással rendelkezik a biotechnológiai és környezetvédelmi területeken.

Ismeri a biogyógyszerek előállításának módszereit, a kapcsolatos egészség- és környezetvédelmi aspektusokat.

Rendszerszinten ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar műveleteit és ezek belső összefüggéseit.

Ismeri egyes biogyógyszerek előállításához használt bioipari műveleteket és ezek egymáshoz illeszkedését.

Rendszerszinten és elemeiben ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar több gyártási technológiáját és ezek belső összefüggéseit, a tervezési alapelveket.

Ismeri a monoklonális antitestek előállításának elemeit, technológiájának tervezési alapelveit.

Képesség

Képes irányítani biológiai, biokémiai, mikrobiológiai alapú biotechnológiai rendszerek biztonságos, környezettudatos működtetését, fejlesztését.

Képes biogyógyszerek előállítására szolgáló biotechnológiai rendszerek működtetésére, fejlesztésére

Képes az elméleti tudása birtokában a széles körűen értelmezett biotechnológiai laboratóriumi, félüzemi és kísérleti üzemi feladatok megtervezésére és elvégzésére.

Képes biogyógyszerek előállítását célzó laboratóriumi és félüzemi feladatok tervezésére és elvégzésére.

Alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Képes a gyógyszerkutatásban és fejlesztésben együttműködni a vegyész-, farmakológus- és orvoskollégákkal, a biogyógyszerek fejlesztése területén képes vezetői feladatok ellátására.

Attitűd

Nyitott és fogékony a biotechnológiai területeken zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció megismerésére, elfogadására, és hiteles közvetítésére.

Törekszik a gyógyszerkutatás és fejlesztés legújabb eredményeinek megismerésére és elfogadására, kiemelten nyitott a biotechnológiai úton előállítható gyógyszerkészítmények fejlesztési eredményeinek elsajátítására és hiteles közvetítésére.

Autonómia és felelősség

Döntései során hangsúlyosan figyelembe veszi a környezet- és egészségvédelemi szempontokat, tekintettel van a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elvére és alkalmazására.

Gyógyszerkémiai ismeretei alapján hangsúlyosan figyelembe veszi az egészségvédelmi és környezetvédelmi szempontokat szakmai döntései során.

Figyelembe veszi a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki, gazdasági és jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait.

Biotechnológia eljárások tervezése és megvalósítása során fokozott figyelmet fordít az etikai és munkahelyi egészségbiztonsági előírások betartására.

Utolsó módosítás: 2023-02-13 08:20:50

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.