BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bioaktív anyagok szintézise II.

A tantárgy neve angolul: Synthesis of Bioactive Compounds

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM250 0+0+4/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hell Zoltán egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Hell Zoltán laborvezető

Egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves kémiai és szerves kémia labor ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

A gyógyszermérnöki szak hallgatói számára kötelező tárgy célja, hogy - lehetőség szerint a Biológiailag aktív anyagok szintézise I feladatot folytatva - a hallgatók elmélyítsék ismereteiket, amelyeket a gyógyszer- és növényvédőszer-ipar kutatási és fejlesztési módszereiről, a tipikus feldolgozási lehetőségekről, a műszeres és spektroszkópiai vizsgálatokról szereztek.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a gyógyszervegyész-mérnökség területéhez kapcsolódó matematikai, fizikai és kémiai, valamint biológiai tudásanyagot.

Ismeri a választott kutatási területéhez kapcsolódó kémiai, biológiai, valamint matematikai és fizikai tudásanyagot.

Ismeri a kémiai munka során alkalmazható korszerű analitikai módszereket.

Ismeri a kutatási területéhez tartozó fontos analitikai módszereket

Ismeri a környezetbarát szintézisek és technológiák tervezéséhez szükséges zöldkémiai tudásanyagot.

Ismeri a kutatási területéhez releváns zöld kémiai elveket.

Ismeri a szakmához köthető elméletet és gyakorlatot, valamint mérnöki szemlélettel és tudással rendelkezik.

Ismeri a kutatási területéhez köthető elméletet és gyakorlatot.

Képesség

Képes alkotó közreműködésre a gyógyszer- és növényvédőszer hatóanyagok, valamint a finomkemikáliák kutatásában, fejlesztésében, gyártásában és minőségellenőrzésében.

Képes egy, a gyógyszer-, növényvédőszer-, vagy finomkémiai kutatásokat végző kutatócsoport tevékenységébe bekapcsolódva alkotó közreműködésre

Képes a gyógyszervegyész-mérnöki területet új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítani.

Képes a kutatási területén új ismereteket, tudományos eredményeket adó kutatómunkát végezni.

Attitűd

A kémiai problémák megoldása során törekszik a kreativitásra, rugalmasságra, intuícióra és módszerességre.

Munkáját módszeresen, kreatívan végzi.

Fejleszti a problémafelismerő és -megoldó készséget, a tanulási készséget és a memóriát.

Folyamatosan gyarapítja szakmai tudását és fejleszti képességeit.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Munkája során törekszik a minél önállóbb problémamegoldásra.

Utolsó módosítás: 2023-04-05 13:13:33

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.