BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Növényvédőszerek

A tantárgy neve angolul: Pesticide chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM403 2+0+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Schindler József, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Székács András

egyetemi magántanár

Szerves Kémia és Technológia Tsz

Dr. Bagi Péter

egyetemi adjunktus

Szerves Kémia és Technológia Tsz

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Alapvető szerves kémiai és biokémiai ismeretek.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

Megismertetni a hallgatókat a növényvédőszer hatóanyagok kémiájával szerkezeti és hatástani összefüggésekkel, a hatóanyagok ipari előállításaival, és a növényvédőszerek alkalmazásával

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Székács András

egyetemi magántanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Dr. Petneházy Imre

egyetemi magántanár

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

Dr. Grün Alajos

egyetemi docens

Szerves Kémia és Techn. Tsz.


Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Ismeri a növényvédőszerek hatásának kémiai és biológiai alapjait

A szakterülethez tartozó egy vagy több iparág fő műveleteit és technológiáit részleteiben ismeri és átlátja.

Ismeri a növényvédőszeripar főbb technológiáit

Képesség

Alkotóan képes alkalmazni a vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó matematikai és természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteket feladatai megoldása során.

Képes alkalmazni alapismereteit növényvédőszer ipar területén

Attitűd

Törekszik a fenntarthatóság, a biztonság, a környezetvédelem és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére és másokkal való megismertetésére.

Törekszik a növényvédőszer ipar területén a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezésére

Autonómia és felelősség

Felelősséggel viseltetik a fenntarthatóság és környezetvédelem terén.

Felelősen viselkedik a környezetvédelem iránt a növényvédőszeripar területén

Utolsó módosítás: 2024-05-16 15:06:34

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.