BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszertervezés

A tantárgy neve angolul: Computer Assisted Drug Discovery

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM407 0+2+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Csontos István, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Dr. Keserű György Miklós

egyetemi magántanár

Szervetlen és Analitikai Kémia Tsz.

Dr. Kolossváry István

egyetemi magántanár

Szervetlen és Analitikai Kémia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémia c. tárgy anyaga, alapvető biológiai és biokémiai ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy szemléletformáló jelleggel megismertesse a hallgatókat a számítógéppel segített molekulatervezésben legkiterjedtebben alkalmazott módszerekkel: a) molekulamechanika és konformációs analízis; b) kvantitatív szerkezet-hatás összefüggések; c) makromolekuláris számítások. Az előadás bemutatja a legfontosabb eljárásokat elsődleges hangsúlyt helyezve ezek gyakorlati, gyógyszeripari felhasználására.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Keserű György Miklós

egyetemi magántanár

Szervetlen és Analitikai Kémia Tsz.

 

 

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Alkalmazói szintű ismeretekkel rendelkezik a számítógépes munkában, valamint ért a molekulamodellezéshez.

Ért a gyakran alkalmazott molekulamodellezési módszerekhez és alkalmazói szintű ismeretekkel rendelkezik az ehhez szükséges számítógépes munkában.

Ért a biológiailag aktív molekulák tervezéséhez.

Ért a számítógéppel segített molekulatervezésben legkiterjedtebben alkalmazott módszerekhez.

Képesség

Képes alkotó közreműködésre a gyógyszer- és növényvédőszer hatóanyagok, valamint a finomkemikáliák kutatásában, fejlesztésében, gyártásában és minőségellenőrzésében.

Képes alkotó közreműködésre a gyógyszerhatóanyagok számítógépes tervezésében és fejlesztésében.

Attitűd

A kémiai problémák megoldása során törekszik a kreativitásra, rugalmasságra, intuícióra és módszerességre.

A gyógyszerkémiai problémák megoldása során törekszik a kreativitásra, rugalmasságra, intuícióra és módszerességre.

Törekszik a minél jobb információ feldolgozási képességre.

Autonómia és felelősség

A célok kijelölésében biokémikusokkal, farmakológusokkal és orvosokkal működik együtt.

A gyógyszerhatóanyagok tervezése, fejlesztése során biokémikusokkal, farmakológusokkal és orvosokkal működik együtt.

Utolsó módosítás: 2018-06-14 14:19:44

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.