BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Gyógyszerkémia

A tantárgy neve angolul: Pharmaceutical chemistry

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM408 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mátravölgyi Béla,  egyetemi adjunktus Szerves Kémiai és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb gyógyszerek hatásmechanizmusát, a hatóanyagcsoportok tipikus képviselőit és így képesek legyenek a gyógyszerkutatáshoz- és fejlesztéshez nélkülözhetetlen, farmakológusokkal, vegyészekkel, vegyészmérnökökkel, orvosokkal összehangolt kutató- és fejlesztőmunka elvégzésére. A tárgy fő témakörei: kolinerg szerek, adrenerg receptorok és gyógyszereik, a dopaminerg receptorokon, a szerotoninerg receptorokon ható gyógyszerek, hallucinogének, hisztamin receptorain ható agonisták, antagonisták, gyomorsav termelés, GABA (g-amino-vajsav) és receptorain ható szerek, neurotranszmitter aminosavak receptorain és a purinerg receptorokon ható gyógyszerek, gyógyszerhatás hormonokon és receptoraikon, a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer és gyógyszerei, prosztanoidok: arachidonsav ciklus, prosztaglandinok, prosztaciklinek, tromboxánok, leukotriének és a gyulladás gyógyszerezése, ópiát-fájdalomcsillapítók, enkefalinok, endorfinok, gyógyszerhatás membránokon: általános érzéstelenítők, helyi érzéstelenítő, sejtfal szintézis inhibitorok , enzimek mint a gyógyszerhatás célpontjai, vízhajtók, a fólsav ciklus és enzimjeinek bénítása, különböző hatásmechanizmusú baktériumellenes szerek, gyógyszerhatás DNS-en, sejtmagra ható vegyületek, tumor ellenes hatóanyagok, immunrendszer működése, immunstimulálók, immunszupresszánsok, vírus ellenes szerek, a vér és véralvadás (a vérképzésre ható szerek, véralvadás, fibrinolitikumok), pszichotróp szerek, anxiolitikumok, szedatohipnotikumok, antipszihotikumok, antidepresszánsok és antimániás szerek és neuroprotektív gyógyszerek.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

A biotechnológia egy-egy részterületén (gyógyszer-biotechnológia, a környezetbiotechnológia, a mezőgazdasági biotechnológia, az orvosi biotechnológia és a biotechnológiai vállalkozások) bővebb speciális ismeretekkel rendelkezik.

Magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkezik a hagyományos és a modern gyógyszerkémiai alapelvek és gyártástechnológiák terén

Képesség

Képes tervezési, kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek elvégzésére, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia számos részterületén, beleértve a gyógyszerbiotechnológiát (biotechnológiai úton gyártott gyógyszeralapanyagok fejlesztése és előállítása), az orvosi biotechnológiát (orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet- biotechnológiát (kármentesítő technológiák fejlesztése biotechnológiai módszerek felhasználásával, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiát (bioüzemanyagok fejlesztése és előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiát, ezen belül kiemelten az élelmiszerbiotechnológiát (élelmiszer-összetevők és -adalékok, valamint starterkultúrák és probiotikumok fejlesztése és előállítása).

Megfelelő szakmai gyakorlat után képes újszerű innovatív technológiai megoldásokat, eljárásokat tervezni gyógyszerkémiai kérdésekben

Attitűd

Törekszik az általános természettudományi és gazdasági ismereteik folyamatos gyarapítására, és ezek átadására is.

Törekszik általános természettudományi, ezen belül kémiai és gyógyszerkémiai ismereteinek fejlesztésére

Autonómia és felelősség

Rendelkezik a technológiák fejlesztését végző, illetve a technológiákat felhasználó szakemberek csoportjaival való együttműködési és kapcsolattartási képességgel. Felelősséget érez mind a saját, mind a beosztottjai munkájával kapcsolatban, továbbá felelősen biztosítja az eredményes munkavégzéshez szükséges infrastrukturális, szakmai és emberi feltételeket.

Kémiában és biológiában valamint biotechnológiában jártas szakemberekkel való hatékony együttműködésre képes

Utolsó módosítás: 2023-02-13 08:21:58

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.