BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Makrociklusok kémiája

A tantárgy neve angolul: Chemistry of Macrocycles

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM703 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tóth Tünde Mária, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Huszthy Péter

egyetemi tanár

SzKT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves kémia I. és II.

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy felölelné a koronaéterek, kriptánsok, kalixarének, szferánsok, ciklofánok, ciklodextrinek, katenánok, rotaxánok és egyéb makrociklusok előállításának, szintetikus átalakításának, valamint kationokkal, anionokkal és semleges molekulákkal szemben mutatott molekuláris felismerő képességüknek a tárgyalását. A molekuláris felismerésen belül ismertetésre kerülne a királis makrociklusokkal kiváltható enantiomer felismerés és a szupramolekuláris kémia jelenleg legintenzívebben művelt egyéb vonulatait is.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Huszthy Péter

egyetemi tanár

SzKT

 

 

 

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a gyógyszervegyész-mérnökség területéhez kapcsolódó matematikai, fizikai és kémiai, valamint biológiai tudásanyagot.

A makrociklusok szintézise és alkalmazása területén alapvető kémiai ismeretekkel rendelkezik

Rendelkezik a kémiai problémamegoldást lehetővé tévő ismeretekkel.

A makrociklusok előállításánál ismeri az alapvető problémák megoldásait

Eredeti ötleteket vet fel és gazdagítja a gyógyszervegyész-mérnökségi szakterület ismeretanyagát.

A makrociklusok területén új ötletekkel járul hozzá a kémiai ismeretekhez

Képesség

Képes a gyógyszervegyész-mérnöki területet új ismeretekkel, tudományos eredményekkel gyarapítani.

Képes új tudományos eredmények elérésére a makrociklusok kémiája területén

Attitűd

Törekszik szakmailag magas szinten és önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Törekszik a precíz munkavégzésre a makrociklusok kémiája területén

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Új ötletekkel hozzájárul a feladatok megoldásához a makrociklusok előállítása és alkalmazása területén

Utolsó módosítás: 2024-05-16 15:04:39

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.