BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biokatalízis

A tantárgy neve angolul: Biocatalysis

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM704 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Poppe László, egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Poppe László

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szerves Kémia II/Biomolekulák kémiája

Szerves Kémia III

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy feladata a szerves kémiai vegyipar (gyógyszer-, növényvédőszer-, finomkémiai, kozmetikai és élelmiszeripar stb.) jövendő vegyész és biológus mérnökeinek magas szintű, alap és alkalmazott tudományi képzése különös tekintettel a környezetbarát és (sztereo)szelektív biológiai rendszerek szintetikus alkalmazására. Ismerjék meg a biokatalizátorok és biotranszformációk általános jellemzőit és értsék meg a szintetikus biotranszformációk kihasználható szelektivitásait.

A tantárgy alapján a hallgatók értsék meg és legyenek képesek alkalmazni biokatalizátorokat szintetikus célokra és legyenek képesek részt venni biokatalizátorok és biotranszformációk új eljárásokhoz történő fejlesztésében. További cél a szintetikus feladatmegoldás és az interdiszciplináris gondolkodásmód feljesztése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Poppe László

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2018-11-26 12:21:57

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.