BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Farmakokinetika

A tantárgy neve angolul: Pharmacokinetics

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM707 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hell Zoltán docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Balogh György Tibor

tiszteletbeli oktató

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

alapvető biokémiai, szerves kémiai és fizikai-kémiai ismeretek.

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy célja, hogy megismertesse a vegyész- és biomérnök hallgatókat a farmakokinetika tárgykörével, azaz a gyógyszerek felszívódásának, eloszlásának, kötődésének, metabolizmusának és kiürülésének teoretikus összefüggéseivel. A tantárgy keretein belül az elméleti háttér ismertetése mellett bemutatásra kerülnek az egyes folyamatok in vivo/in vitro modelljei, illetve a fontosabb klinikai vizsgáló módszerei.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Balogh György Tibor

tiszteletbeli oktató

Szerves Kémia és Technológia Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a gyógyszervegyész-mérnökség területéhez kapcsolódó matematikai, fizikai és kémiai, valamint biológiai tudásanyagot.

Ismeri a farmakokinetikai vizsgálatokhoz szükséges kémiai, fizikai-kémiai és matematikai tudásanyagot.

Ismeri a kémiai munka során alkalmazható korszerű analitikai módszereket.

Ismeri a szervezetbe jutó gyógyszerhatóanyag felszívódásának, eloszlásának, átalakulásának és kiürülésének vizsgálatához szükséges analitikai módszerek alapjait.

Magas szintű gyógyszerkémiai ismeretekkel rendelkezik.

Ismeri a szervezetbe jutó gyógyszerhatóanyag felszívódásának, eloszlásának, átalakulásának és kiürülésének törvényszerűségeit.

Rendelkezik a szükséges biológiai és biologikumokhoz kapcsolódó ismeretekkel.

Rendelkezik alapvető ismeretekkel az emberi szervezet működéséről.

Képesség

Képes átlátni a gyógyszer-, növényvédőszer-, valamint finomkémiai iparhoz kapcsolódó törvényszerűségeket és összefüggéseket, alkalmazza a megszerzett tudást és a gyakorlatban hasznosítja azt.

Képes meghatározni a hatóanyagok felszívódásával, eloszlásával, metabolizációjával, kiürülésével kapcsolatos paramétereket.

Képes alkotó közreműködésre a gyógyszer- és növényvédőszer hatóanyagok, valamint a finomkemikáliák kutatásában, fejlesztésében, gyártásában és minőségellenőrzésében.

Képes fiziko-kémiai információk nyújtásával segíteni gyógyszerhatóanyagok kutatását, fejlesztését.

Attitűd

Fejleszti a problémafelismerő és -megoldó készséget, a tanulási készséget és a memóriát.

Folyamatosan gyarapítja szakmai tudását és fejleszti képességeit.

Autonómia és felelősség

A célok kijelölésében biokémikusokkal, farmakológusokkal és orvosokkal működik együtt.

A hatóanyagok kutatásában, fejlesztésében együttműködik biokémikusokkal, farmakológusokkal és orvosokkal.

Utolsó módosítás: 2018-06-14 15:03:50

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.