BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bioanyagok kémiája és technológiája

A tantárgy neve angolul: Chemistry and Technology of Biomaterials

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM708 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Szolnoki Beáta, Szerves Kémiai Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémia és Technológia. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Fizikai kémia

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

Ajánlott: Fizikai kémia

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy fő célja a polimerek és a biotechnológia fokozódó jelentőségű kapcsolatának bemutatása. A bemutatandó ismeretanyag magában foglalja a bioanyagok rendszerezését, a biopolimerekkel kapcsolatos kémiai és enzimatikus reakciókat (szintézis, módosítás, és lebontás), a környezetvédelmi technológiák makromolekulás rendszereit, a környezetkímélő és biodegradálható polimereket, a gyógyszertechnológiák makromolekuláris alapjait beleértve a gyógyszerhordozó nanokapszulák, implantátumok előállítását és alkalmazását, valamint a biokompatibilis polimer rendszerek tervezésének szempontjait. A gyártástechnológiák bemutatása során a biokompozitok kialakításának módszerei külön hangsúlyt kapnak. Mindezek megalapozására a vonatkozó anyagismereti, felületmódosítási és analitikai tudnivalók mellett a szabályozható szerkezetű rendszerek előállításának és alkalmazásának fizikai kémiai alapjai is ismertetésre kerülnek.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Marosi György

egyetemi tanár

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2024-05-16 14:51:08

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.