BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szabadon választható nappali osztatlan

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Nyári szakmai gyakorlat

A tantárgy neve angolul: Industrial Practice (internship)

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVESZM888 0

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Hell Zoltán, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hell Zoltán

Egyetemi docens

Szerves Kémia és Techn. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A gyakorlat célja, hogy a hallgatók egy termelőüzemben, vagy kutató-fejlesztő laboratóriumban megismerkedjenek az ott folyó tevékenységekkel, berendezésekkel, illetve találkozzanak azokkal a problémákkal, amelyek egy hatóanyag, vagy készítmény gyártása, technológiai fejlesztése, vagy új hatóanyagok kifejlesztése során a napi gyakorlatban felmerülnek a gyártástechnológia, az analitika, a minőségbiztosítás, vagy a környezetvédelem területén.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Dr. Hell Zoltán

egyetemi docens

Szerves Kémiai Techn. Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Szabadon választható - képesség

Komplex feladatait részfeladatokra bontja és ezek megoldása során támaszkodik a megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteire.

Attitűd

Szabadon választható - attitűd

Munkahelyi környezetben, munkacsoportban aktívan együttműködik.

Munkatársaitól elfogad segítséget, tanácsot, visszajelzést.

Munkatársait segíti, támogatja a munkájukban.

Fontosnak tekinti a rábízott feladat minőségi megoldását.

A munkavédelmi szempontokat és szabályokat betartja és betartásukat elvárja.

Autonómia és felelősség

Szabadon választható - autonómia és felelősség

Szóban és vagy írásban megkapott feladatát önállóan, felelősségteljesen végrehajtja.

A rábízott berendezés/eszköz/technológiai lépés működését átlátja, hibás működését felismeri.

A kisebb munkacsoport munkáját képes összefogni, összefoglalni és bemutatni.

Utolsó módosítás: 2019-08-22 12:16:01

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.