BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bioinformatika

A tantárgy neve angolul: Bioinformatics

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME01 0+2+0/f 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Nyitray László, egyetemi tanár, DSc

A tantárgy előadója:

Dosztányi Zsuzsanna, tudományos főmunkatárs, PhD

Ari Eszter, egyetemi tanársegéd, PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

Alapvető bioinformatika adatbázisok és módszerek ismerete, használata, és a kinyerhető információk értelmezése: Gén és fehérje adatbázisok, Szekvencia illesztés és keresés, Evolúciós vizsgálatok, Motívumkeresés, Fehérje térszerkezeti adatbázisok, Szerkezetek megjelenítése, Térszerkezeti predikciók, dokkolás, Fehérje tervezés, Fehérje-fehérje kölcsönhatási adatbázisok, Fehérje domének és fehérje rendezetlenség. Moduláris fehérjék felépítése, fehérje módosítások, Betegséghez köthető variációkra vonatkozó adatok és azok értelmezése

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Rendelkezik a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel az alkalmazott matematika, az anyagvizsgálati módszerek, a bioinformatika, a kémiai biológia, a produkció biológia és fenntartható fejlődés, a toxikológia és ökotoxikológia, a vállalatgazdaságtani és menedzser ismeretek, valamint a kommunikáció területén is.

Ismeri a biotechnológia műveléséhez szükséges alapvető bioinformatikai eszközöket, adatbázisokat és koncepciókat.

Képesség

Képes tervezési, kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek elvégzésére, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia számos részterületén, beleértve a gyógyszerbiotechnológiát (biotechnológiai úton gyártott gyógyszeralapanyagok fejlesztése és előállítása), az orvosi biotechnológiát (orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet- biotechnológiát (kármentesítő technológiák fejlesztése biotechnológiai módszerek felhasználásával, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiát (bioüzemanyagok fejlesztése és előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiát, ezen belül kiemelten az élelmiszerbiotechnológiát (élelmiszer-összetevők és -adalékok, valamint starterkultúrák és probiotikumok fejlesztése és előállítása).

"Képes egy adott vagy adott génhez tartozó adatok kinyerésére különböző adatbázisokból - Képes különböző bioinformatikai eszközök megfelelő használatára - Képes a bioinformatikai eszközökkel kapott eredmények kritikus kiértékelésére "

Attitűd

Megfelelő szakmai tapasztalatok és eredmények birtokában törekszik önálló kutatási témák felvetésére, kidolgozására, szakmai együttműködések kezdeményezésére és kutatócsoport kialakítására is.

Törekszik a bioinformatikai ismeretek birtokában kutatási témák felvetésére, kivitelezésére

Autonómia és felelősség

Munkájában innovatív, kezdeményező, hatékony, felvállalja a felelősségteljes döntéseket, önálló munkavégzésre alkalmas.

Önállóan munkavégzésre képes a bioinformatikai eszközök felhasználása terén

Utolsó módosítás: 2022-07-05 12:14:45

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.