BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bioetika, biobiztonság

A tantárgy neve angolul: Bioethics, biohazard

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME02 1+0+0/v 1

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Lőw Péter, egyetemi docens, PhD

A tantárgy előadója:

Domokos Dávid, tudományos főmunkatárs (Richter), PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:


A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri az új, alapvetően molekuláris biológiai szemléletű biotechnológia kialakulását és fejlődését lehetővé tevő biokémia, sejtbiológia és genetika diszciplínák legújabb kutatási eredményeit, fejlődési irányait, a genetikailag módosított szervezetek előállításának az elméletét és gyakorlatát, továbbá felhasználásának a környezeti kockázatát.

Ismeri az új, alapvetően molekuláris biológiai szemléletű biotechnológiában létrejövő új eredményekhez kapcsolódó bioetikai és biobiztonsági problémákat és ezek helyes kezelését

Tájékozott a biotechnológiai tevékenységek közvélemény általi megítélésével kapcsolatban. Tájékozott a diszciplína aktuális legfontosabb globális és magyarországi fejlődési irányait illetően.

Bioetikai kérdésekben és a biobiztonságra vonatkozó ügyekben magas szintűen tájékozott, ismeri a hazai és nemzetközi fejlődési irányokat

Képesség

Képes a biotechnológia területén a közvélemény-formálókkal, valamint a politikai és gazdasági döntéshozókkal való együttműködésre.

Bioetikai és biobiztonság védelmi ismereteit felhasználva szakmai diszkussziókra képes politikai és gazdasági döntéshozókkal

Munkáját a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó hatályos jogi, etikai, közgazdasági, minőségbiztosítási és biztonsági szabályoknak megfelelően végzi.

Bioetikai és biobiztonság védelmi szabályzatokat betartva végzi munkáját, ezekről munkatársait is informálja

Attitűd

Törekszik a regionális, magyarországi és európai biotechnológiai tevékenységet végző és fejlesztő vállalatok, kutatóintézetek tevékenységének és igényeinek a megismerésére.

Törekszik a hazai és nemzetközi színtéren működő vállalatok, egyetemek, kutatóintézetek kurrens bioetikai és biobiztonsági eljárásainak megismerésére

Kutatási, valamint technológiafejlesztési és -alkalmazási tevékenysége során és a munkahelyén kívül is környezet- és természettudatos magatartást tanúsít.

Természet- és környezettudatos magatartást tanúsít, intelligens módon alkalmazva bioetikai és biobiztonsági ismereteit

Az új szakmai információkat, kutatási eredményeket elsősorban biotechnológiai innovációs szempontból értékeli.

Összefűzi bioetikai ismereteit a biotechnológiai innovációs ökoszisztéma egyes elemeivel

Törekszik szakmailag és emberileg korrekt, etikus, előrevivő, interaktív és kiegyensúlyozott kapcsolatok kialakítására a biotechnológiai szektor vállalkozóival, kutatóival, technológia felhasználóival, a biotechnológus képzést és továbbképzést végző felsőoktatási intézmények oktatóival, továbbá a közvélemény-formálókkal, valamint a politikai és gazdasági döntéshozókkal.

Közvéleményformálók és a politikai és gazdasági döntéshozók számára szakmai alapokon nyugvó módon elemzi a kurrens biotechnológiai tevékenységek valós kockázati tényezőit, megoldási módszereket javasol.

Autonómia és felelősség

Felelősen betartja és betartatja a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó jogi, etikai, minőségbiztosítási és biztonsági előírásokat.

Betartja a vonatkozó bioetikai és biobiztonsági előírásokat

Mind szakmai és nem-szakmai körökben általános természettudományi, valamint gazdasági kérdésekben is megalapozottan, felelősséggel formál és nyilvánít véleményt.

Felelős véleményalkotással segíti elő a szakmai döntéseket, figyelembe véve a bioetikai és biobiztonsági feltételek rendszerét

Utolsó módosítás: 2022-07-05 12:18:01

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.