BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bioanalitika

A tantárgy neve angolul: Bioanalitics

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME03 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Szalai István, egyetemi docens, DSc

A tantárgy előadója:

Vácziné Dr. Schlosser Gitta, tudományos munkatárs, PhD

Dr. Bodor Andrea, egyetemi adjunktus, PhD

Dr. Eke Zsuzsanna, egyetemi adjunktus, PhD

Zsigrainé Dr. Vasanits Anikó, egyetemi adjunktus, PhD

Dr. Kiss Éva, egyetemi tanár, DSc

Dr. Tóvári József, osztályvezető, PhD (vendégelőadó)

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biotechnológia egyes részterületeinek, így a gyógyszer-biotechnológiának (gyógyszeralapanyagok biotechnológiai módszerekkel történő előállítása), az orvosi biotechnológiának (orvosi diagnosztikai, továbbá terápiás eszközök előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet-biotechnológiának (talajok és vizek kármentesítése biotechnológiai módszerekkel, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiának (bioüzemanyagok előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiának (növényi, állat- ás élelmiszer-biotechnológiai alapismeretek), ezen belül kiemelten az élelmiszer-biotechnológiának (élelmiszer- összetevők és -adalékok előállítása mikrobákkal, starterkultúrák és probiotikumok előállítása és alkalmazása), továbbá a fermentációs technológiának (a fermentorok jellemzői és felhasználásuk), illetve az ezekhez a területekhez kapcsolódó bioanalitikának (biomolekulák analitikája és szerkezetvizsgálata) az elméletét és gyakorlatát.

Az orvosi és gyógyszer-biotechnológia területein jól ismeri a bioanalitika módszereit és azok alkalmazását

Képesség

Alkalmazza a fermentációs technológiát (fermentorok működtetése) és a bioanalitikát (analitikai és szerkezetvizsgáló eszközök alkalmazása).

Bioanalitikai módszereket alkalmaz a biotechnológia területéhez kapcsolódó valamennyi részterületen

Képes a más szakterületeken dolgozó szakemberekkel (pl. biológusok, környezetkutatók, mérnökök, biomérnökök, agrármérnökök, orvosok, gyógyszerészek) való szakmai együttműködésre, és a biotechnológiai alapkutatást végzőkkel, a technológia felhasználókkal való szakmai együttműködésre.

Szakmai együttműködésekben vesz részt más szakterületeken dolgozó szakemberekkel a bioanalitika felhasználási területein

Attitűd

Törekszik a biotechnológia legújabb eredményeinek a folyamatos megismerésére, és ezek átadására is.

Tudását a munkavégzéshez csatlakozó bioanalitikai területek új eredményeinek követésével fejleszti

Megfelelő szakmai tapasztalatok és eredmények birtokában törekszik önálló kutatási témák felvetésére, kidolgozására, szakmai együttműködések kezdeményezésére és kutatócsoport kialakítására is.

Bioanalitikai ismereteinek multidiszciplináris jellegéből fakadóan együttműködések kialakítására törekszik más biotechnológiai, kémiai, biológiai szakterületi dolgozókkal

Autonómia és felelősség

Szakmai és nem szakmai körökben felelősen, a munkatársai, beosztottjai és a leendő biotechnológusok számára példamutatóan formál és nyilvánít véleményt szakmai kérdésekről.

Bioanalitikai ismereteire támaszkodva átfogó véleményt formál egyes biotechnológiai szakmai kérdésekről, melyek nagy adatbázisok mérési adataira támaszkodva merülnek fel

Utolsó módosítás: 2021-01-13 12:15:47

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.