BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bioanalitika és biospektroszkópia gyakorlat

A tantárgy neve angolul: Bioanalytics and biospectroscopy practicals

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME04 0+0+3/f 4

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Szalai István, egyetemi docens, DSc

A tantárgy előadója:

Dr. Perczel András, egyetemi tanár, DSc

Vácziné Dr. Schlosser Gitta, tudományos munkatárs, PhD

Dr. Bodor Andrea, egyetemi adjunktus, PhD

Dr. Eke Zsuzsanna, egyetemi adjunktus, PhD

Zsigrainé Dr. Vasanits Anikó, egyetemi adjunktus, PhD

Dr. Kiss Éva, egyetemi tanár, DSc

Dr. Tóvári József, osztályvezető, PhD (vendégelőadó)

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biotechnológia egyes részterületeinek, így a gyógyszer-biotechnológiának (gyógyszeralapanyagok biotechnológiai módszerekkel történő előállítása), az orvosi biotechnológiának (orvosi diagnosztikai, továbbá terápiás eszközök előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet-biotechnológiának (talajok és vizek kármentesítése biotechnológiai módszerekkel, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiának (bioüzemanyagok előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiának (növényi, állat- ás élelmiszer-biotechnológiai alapismeretek), ezen belül kiemelten az élelmiszer-biotechnológiának (élelmiszer- összetevők és -adalékok előállítása mikrobákkal, starterkultúrák és probiotikumok előállítása és alkalmazása), továbbá a fermentációs technológiának (a fermentorok jellemzői és felhasználásuk), illetve az ezekhez a területekhez kapcsolódó bioanalitikának (biomolekulák analitikája és szerkezetvizsgálata) az elméletét és gyakorlatát.

Jól ismeri az orvosi és gyógyszer-biotechnológiai területeken fontos bioanalitikai és biospektroszkópiai módszerek gyakorlati alkalmazásának lényegét és részleteit

Ismeri az interdiszciplináris koncepcióalkotást és módszerfejlesztést.

Az interdiszciplináris koncepcióalkotással kapcsolatos ismeretekkel rendelkezik a bioanalitika interdiszciplináris jellegéből adódóan

Képesség

Képes tervezési, kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek elvégzésére, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia számos részterületén, beleértve a gyógyszerbiotechnológiát (biotechnológiai úton gyártott gyógyszeralapanyagok fejlesztése és előállítása), az orvosi biotechnológiát (orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet- biotechnológiát (kármentesítő technológiák fejlesztése biotechnológiai módszerek felhasználásával, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiát (bioüzemanyagok fejlesztése és előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiát, ezen belül kiemelten az élelmiszerbiotechnológiát (élelmiszer-összetevők és -adalékok, valamint starterkultúrák és probiotikumok fejlesztése és előállítása).

Bioanalitikai és biospektroszkópiai diagnosztikai eszközök fejlesztésével és előállításával kapcsolatos magas fokú ismeretekkel rendelkezik

Képesek kísérleteket tudományos igénnyel tervezni és kivitelezni, valamint azokat megfelelően kiértékelni és diszkutálni.

Bioanalitikai és biospektroszkópiai kísérletek tervezésére képes

Attitűd

Az új szakmai információkat, kutatási eredményeket elsősorban biotechnológiai innovációs szempontból értékeli.

Új innovációs eredményeket biotechnológiai szempontból értékel és bioanalitikai fejlesztésekben használja fel ezeket

Autonómia és felelősség

Felelősen betartja és betartatja a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó jogi, etikai, minőségbiztosítási és biztonsági előírásokat.

Kísérleteiben betartja és betartatja a vonatkozó biotechnológiai előírásokat.

Utolsó módosítás: 2021-01-13 10:54:45

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.