BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Kémiai biológia

A tantárgy neve angolul: Chemical biology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME06 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

dr. Perczel András,egyetemi tanár, DSc

A tantárgy előadója:

Láng András, tudományos munkatárs, PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri az új, alapvetően molekuláris biológiai szemléletű biotechnológia kialakulását és fejlődését lehetővé tevő biokémia, sejtbiológia és genetika diszciplínák legújabb kutatási eredményeit, fejlődési irányait, a genetikailag módosított szervezetek előállításának az elméletét és gyakorlatát, továbbá felhasználásának a környezeti kockázatát.

Magasszintű ismeretekkel rendelkezik a molekuláris szemléletű biotechnológia fejlődési irányokat, különös tekintettel azok kémiai biológiai vonatkozásaira

Rendelkezik a munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretekkel az alkalmazott matematika, az anyagvizsgálati módszerek, a bioinformatika, a kémiai biológia, a produkció biológia és fenntartható fejlődés, a toxikológia és ökotoxikológia, a vállalatgazdaságtani és menedzser ismeretek, valamint a kommunikáció területén is.

Jó ismeretekkel rendelkezik a kémiai biológia általános és speciális területein egyaránt

Ismeri az interdiszciplináris koncepcióalkotást és módszerfejlesztést.

Interdiszciplináris kémiai, biológiai és technológia tudással rendelkezik

Képesség

Képes a más szakterületeken dolgozó szakemberekkel (pl. biológusok, környezetkutatók, mérnökök, biomérnökök, agrármérnökök, orvosok, gyógyszerészek) való szakmai együttműködésre, és a biotechnológiai alapkutatást végzőkkel, a technológia felhasználókkal való szakmai együttműködésre.

Jó kapcsolatot tud kialakítani más területen dolgozókkal, különösen vegyészekkel, vegyészmérnökökkel, biológusokkal, biológusmérnökökkel és bioinformatikusokkal

Attitűd

Törekszik az általános természettudományi és gazdasági ismereteik folyamatos gyarapítására, és ezek átadására is.

Kémiai biológiai ismereteit a megfelelő szakirodalomra támaszkodva folyamatosan fejleszti

Megfelelő szakmai tapasztalatok és eredmények birtokában törekszik önálló kutatási témák felvetésére, kidolgozására, szakmai együttműködések kezdeményezésére és kutatócsoport kialakítására is.

Új innovatív projektek felvetésére törekszik, kémiai biológiai ismereteire támaszkodva

A szakmai feladatait pontosan, hatékonyan és elsősorban új biotechnológiai szolgáltatások és termékek létrehozását szem előtt tartva végzi.

Figyel az új termékek, szolgáltatások létrehozásnak lehetőségeire a biotechnológia területén, felhasználva kémiai biológiai ismereteit

Autonómia és felelősség

Szakmai és nem szakmai körökben felelősen, a munkatársai, beosztottjai és a leendő biotechnológusok számára példamutatóan formál és nyilvánít véleményt szakmai kérdésekről.

Szakmai kérdésekben természettudományos, kémiai és biológiai ismereteire támaszkodva tudományos alapossággal és mértéktartóan nyilatkozik

Utolsó módosítás: 2022-07-05 12:33:53

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.