BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Géntechnológia és rekombináns fehérjék gyakorlat

A tantárgy neve angolul: Gene technology and recombinant proteins practicals

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME08 0+0+2/f 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Nyitray László, egyetemi tanár, DSc

A tantárgy előadója:

Málnási Csizmadia András, kutatóprofesszor, DSc

Kovács Mihály, egyetemi tanár, DSc

Pál Gábor, egyetemi docens, PhD

Gyimesi Máté, tudományos főmunkatárs, PhD

Molnár Tamás, egyetemi tanársegéd, PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biotechnológia történetét, a hagyományos és új biotechnológia elméletét és gyakorlatát.

Géntechnológia ismereteit rekombináns fehérje termelésben tudja hasznosítani, ismeri a megfelelő kísérleti rendszereket

Ismeri a biotechnológia egyes részterületeinek, így a gyógyszer-biotechnológiának (gyógyszeralapanyagok biotechnológiai módszerekkel történő előállítása), az orvosi biotechnológiának (orvosi diagnosztikai, továbbá terápiás eszközök előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet-biotechnológiának (talajok és vizek kármentesítése biotechnológiai módszerekkel, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiának (bioüzemanyagok előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiának (növényi, állat- ás élelmiszer-biotechnológiai alapismeretek), ezen belül kiemelten az élelmiszer-biotechnológiának (élelmiszer- összetevők és -adalékok előállítása mikrobákkal, starterkultúrák és probiotikumok előállítása és alkalmazása), továbbá a fermentációs technológiának (a fermentorok jellemzői és felhasználásuk), illetve az ezekhez a területekhez kapcsolódó bioanalitikának (biomolekulák analitikája és szerkezetvizsgálata) az elméletét és gyakorlatát.

Jól ismeri a rekombináns fehérjék gyógyszeripari és orvosi felhasználását, és az ehhez vezető fehérje termelő rendszerek felépítését és gyakorlatát

Tájékozott a biotechnológiai tevékenységek közvélemény általi megítélésével kapcsolatban. Tájékozott a diszciplína aktuális legfontosabb globális és magyarországi fejlődési irányait illetően.

Tájékozott a rekombináns technológiák közvélemény általi megítélésével kapcsolatban

Képesség

Alkalmazza a fermentációs technológiát (fermentorok működtetése) és a bioanalitikát (analitikai és szerkezetvizsgáló eszközök alkalmazása).

Jól alkalmazza a rekombináns fehérje technológiákat, ezek között jól tud választani az adott célnak és felhasználási igénynek megfelelően

Attitűd

Megfelelő szakmai tapasztalatok és eredmények birtokában törekszik önálló kutatási témák felvetésére, kidolgozására, szakmai együttműködések kezdeményezésére és kutatócsoport kialakítására is.

Önálló kutatási témák felvetésére törekszik, orvosilag vagy gyógyszer-biotechnológiában fontos fehérjék rekombináns gyártása terén

Autonómia és felelősség

Rendelkezik a technológiák fejlesztését végző, illetve a technológiákat felhasználó szakemberek csoportjaival való együttműködési és kapcsolattartási képességgel. Felelősséget érez mind a saját, mind a beosztottjai munkájával kapcsolatban, továbbá felelősen biztosítja az eredményes munkavégzéshez szükséges infrastrukturális, szakmai és emberi feltételeket.

Jó együttműködésre képes rekombinás fehérjéket gyártó és felhasználó szakemberekkel (pl. gyógyszeripari munkatársak, orvosok)

Szakmai és nem szakmai körökben felelősen, a munkatársai, beosztottjai és a leendő biotechnológusok számára példamutatóan formál és nyilvánít véleményt szakmai kérdésekről.

Mértéktartó véleményt formál és közvetít a közvélemény számára géntechnológiai kérdésekben

Utolsó módosítás: 2021-01-13 11:06:48

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.