BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Immunbiotechnológia gyakorlat

A tantárgy neve angolul: Immune biotechnology practicals

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME13 0+0+2/f 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Kacskovics Imre, tanszékvezető egyetemi tanár, DSc.

A tantárgy előadója:

Dr. Iliás Attila, tudományos főmunkatárs, PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a biotechnológia történetét, a hagyományos és új biotechnológia elméletét és gyakorlatát.

Immunbiotechnológiai elméleti ismereteire épülve, magas szintű gyakorlati ismeretekkel rendelkezik az immunbiotechnológia eljárások véghezvitelében, laboratóriumi munkában

Képesség

Attitűd

Törekszik a biotechnológia legújabb eredményeinek a folyamatos megismerésére, és ezek átadására is.

Immunbiotechnológiai ismereteinek átadására törekszik

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2021-01-13 11:11:25

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.