BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Biotechnológiai projekt gyakorlat I

A tantárgy neve angolul: Biotechnological project practicals I

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME15 0+0+3/f 4

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Nyitray László egyetemi tanár, DSc

A tantárgy előadója:

Domonkos Dávid, főosztályvezető, PhD

Molnár Tamás tanársegéd, PhD

Porrogi Pálma tanársegéd, PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a tudományos problémafelvetés, a multidiszciplináris problémamegközelítés és - megoldás módszereit.

Jól ismeri a tudományos problémafelvetés lehetőségeit és innovatív megoldásokat javasol ezekre

Ismeri a tudományos igényű kísérlettervezés és -kivitelezés módszereit, valamint a kísérleti eredmények kiértékelésének és diszkussziójának eszközrendszerét.

Ismeri a kísérlettervezés és a kísérletek kiértékelésének tudományos igényű elveit és szabályait

Ismeri az interdiszciplináris koncepcióalkotást és módszerfejlesztést.

Ismeri az interdiszciplináris módszerfejlesztés egyes lehetőségeit

Képesség

Képes tervezési, kutatási és technológia-fejlesztési tevékenységek elvégzésére, megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését követően ezen tevékenységek kezdeményezésére, koordinálására és vezetésére is a biotechnológia számos részterületén, beleértve a gyógyszerbiotechnológiát (biotechnológiai úton gyártott gyógyszeralapanyagok fejlesztése és előállítása), az orvosi biotechnológiát (orvosi diagnosztikai és terápiás eszközök fejlesztése és előállítása biotechnológiai módszerekkel), a környezet- biotechnológiát (kármentesítő technológiák fejlesztése biotechnológiai módszerek felhasználásával, környezeti erőforrások biotechnológiai hasznosítása), a bioenergia biotechnológiát (bioüzemanyagok fejlesztése és előállítása), a mezőgazdasági biotechnológiát, ezen belül kiemelten az élelmiszerbiotechnológiát (élelmiszer-összetevők és -adalékok, valamint starterkultúrák és probiotikumok fejlesztése és előállítása).

In vitro sejttechnológiai eljárások tervezésére és kivitelezésére képes

Attitűd

Törekszik a biotechnológia legújabb eredményeinek a folyamatos megismerésére, és ezek átadására is.

Törekszik arra, hogy lépést tartson a nemzetközi fejlődési trendekkel az in vitro sejttechnológiák területein, ideértve az őssejttechnológiákat is

Autonómia és felelősség

Felelősen betartja és betartatja a biotechnológiai tevékenységekre vonatkozó jogi, etikai, minőségbiztosítási és biztonsági előírásokat.

Minden vonatkozó szabályzatot betart az in vitro sejttechnológiai munkavégzés során, és ezeket munkatársaival is betartatja

Utolsó módosítás: 2021-01-13 11:12:26

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.