BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Alapkutatástól a célzott daganatterápiáig

A tantárgy neve angolul: From basic research to targeted tumor therapy

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME17 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Buday László, intézet igazgató (MTA TTK), DSc

A tantárgy előadója:

Buday László,
intézet igazgató

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

Bevezetés a jelátviteli folyamatokba, protein domének szerepe a jelátvitelben, inozitol foszfolipidekkel működő jelpályák leírása, növekedési faktorok jelpályái, inzulin jelátvitele, a sejtciklus szabályozása, restrikciós pontok, daganatok kialakulásának molekuláris alapjai, programozott sejthalál, célzott daganatterápia, írásbeli tesztvizsga             

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2022-07-05 14:41:08

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.