BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bionanotechnológia

A tantárgy neve angolul: Bionanotechnology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME19 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Kiss Éva egyetemi tanár DSc

A tantárgy előadója:

Mészáros Róbert egyetemi tanár DSc
Varga Imre egyetemi docens PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy célja megismertetni a biológiai rendszerekben előforduló, illetve biológiai eredetű anyagokra jellemző kolloidkémiai, nanoszerkezeti tulajdonságokat, és alapot nyújtani a bionanorendszerek kísérleti tanulmányozását célzó gyakorlathoz. Az előadás fő témakörei: Biopolimerek kémiai és fizikai jellemzése. Önrendeződés és szerveződés biológiai rendszerekben. A nanorendszerek típusai, kialakulásuk és szerkezeti leírásuk. Az amfipatikus jelleg és következményei. Határfelületi kölcsönhatások, adszorpció, nem specifikus és specifikus kötődés. Gyógyszerhordozó nanorendszerek jellemzői, típusai és az alkalmazást befolyásoló tényezők. Biokompatibilis nanorészecskék a diagnosztikában és képalkotásban.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2021-01-13 12:46:38

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.