BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Bionanotechnológia gyakorlat

A tantárgy neve angolul: Bionanotechnology practice

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME20 0+0+2/f 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Varga Imre, habilitált docens, PhD.

A tantárgy előadója:

Varga Imre, habilitált docens, PhD.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A gyakorlat keretében a hallgatók megismerkednek a biomakromolekulák, és egyéb biológiai szempontból fontos nanorészecskék stabilitásának és önszerveződésének jellemzésére széleskörűen használt módszerekkel: dinamikus és sztatikus fényszóródásmérés, elektroforetikus mobilitás mérés, lipid monorétegek, birétegek és vezikulumok alakalmazási módjai, Langmuir-Blodgett filmek, Atomi erő mikroszkópia, Felületi plazmon rezonancia (SPR) mérések, aszimmetrikus áramlási tér (AFFF) szeparáció.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2021-01-13 11:40:12

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.