BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

A fehérjekrisztallográfia módszerei

A tantárgy neve angolul: Protein christallography

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME24 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Harmat Veronika, adjunktus, PhD

A tantárgy előadója:

Karancsiné Menyhárd Dóra, tudományos főmunkatárs, PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A röntgendiffrakció elméleti alapjai, a módszer lehetőségei és korlátai. A szerkezet-meghatározás során alkalmazott alapfogalmak és függvények (a diffrakció feltétele, szerkezeti tényező, kristályszimmetriák, a diffrakciós mintázat szimmetriái, fázisprobléma, felbontás). A szerkezet-meghatározás lépései: kristályosítás; adatgyűjtés, hagyományos és korszerű sugárforrások; a fázisprobléma megoldása; modellépítés, elektronsűrűségi térképek értelmezése; szerkezetfinomítás. Az atomi szintű fehérjeszerkezet értékelése és értelmezése. Speciális problémák és új irányzatok fehérjekrisztallográfiában: szerkezeti genomika, nagy molekulakomplexek vizsgálata, membránfehérjék, időfelbontásos krisztallográfia, SSX, SFX mérések. Kitekintés: más diffrakción alapuló módszerek.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2022-07-05 14:49:47

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.