BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

A fehérjekrisztallográfia módszerei gyakorlat

A tantárgy neve angolul: Protein christallography methods practice

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME25 0+0+2/f 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Harmat Veronika, adjunktus, PhD

A tantárgy előadója:

Karancsiné Menyhárd Dóra, tud fmts, PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A fehérjekrisztallográfiai szerkezetmegoldás lépései. Fehérjekristályosítás. A fehérjekristályok tesztelése, röntgendiffrakciós adatgyűjtés, mérési stratégiák. Adatredukció. A fázisprobléma megoldása (molekuláris helyettesítés). Modellépítés: különböző felbontású elektronsűrűségi térképek értelmezése. szerkezetfinomítás, finomítási stratégiák értékelése. A szerkezet validálása, PDB adatbázis.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2021-01-13 11:58:22

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.