BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Növényi biotechnológia

A tantárgy neve angolul: Plant biotechnology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME26 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Tamás László, egyetemi docens, Ph.D.

A tantárgy előadója:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A biotechnológia módszerek növényeken történő alkalmazásának lehetőségeit, eredményeit tárgyaljuk az előadássorozat keretében, elsősorban elméleti megközelítésben, de kitekintünk az iparban (agrár, gyógyszer, élelmiszer) való alkalmazási lehetőségekre is. Ismertetjük a növényi sejtkultúra, a szövettenyésztés elméleti és gyakorlati alapjait, felhasználhatóságukat ipari alapanyagok előállítására. Az előadás sorozat felöleli a növény genetikai állományának módosítására szolgáló módszerek elméleti és gyakorlati alapjainak részletes ismertetését. A tananyag célja továbbá a géntechnológia növénynemesítésben való alkalmazásának ismertetése, a növényi genomprogramok eredményeinek felhasználása a hagyományos, a TILLING és a géntechnológiai módszerekkel történő nemesítésben. Foglalkozik a tárgy a funkcionális élelmiszerek biotechnológiai úton való előállításával, valamint a molekuláris mezőgazdaság (molecular farming) alkalmazásának lehetőségeivel is. Fontos része az előadás sorozatnak a növényi biotechnológia módszertanának és alkalmazási lehetőségeinek ismertetése a ’biopharmaceutical’ ipar szolgálatában.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2021-01-13 11:58:45

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.