BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Növényi biotechnológia gyakorlat

A tantárgy neve angolul: Plant biotechnology practice

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME27 0+0+2/f 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Tamás László, egyetemi docens, Ph.D.

A tantárgy előadója:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

Növényi szövettenyésztés, regeneráció egysejtkultúra előállítása, fehérje izolálása transzgénikus egysejtkultúrából, növénytranszformálás agrobaktérium módszerrel (mag sterilezés, csiráztatás, explant preparálás, innokulálás baktériummal, szelekció), transzgénikus növények ellenőrzése DNS, mRNS és fehérje oldalról.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2021-01-13 11:59:15

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.