BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Természetes eredetű hatóanyagok gyakorlat

A tantárgy neve angolul: Active substances of natural origin practice

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME30 0+0+2/f 3

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Boldizsár Imre, egyetemi adjunktus, Ph.D.

A tantárgy előadója:

Kovács M. Gábor, egyetemi docens, Ph.D., dr. habil.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

Természetes eredetű hatóanyag-források minőségi ellenőrzésének megismerése; mikroszkópos diagnosztikai módszerek használata; főbb drogformák és ezek vizsgálati/azonosítási lehetőségei; hatóanyagok citokémiai módszerekkel történő detektálása; nagyobb természetes hatóanyagcsoportok vizsgálata: kivonatok előállítása; az elkészített kivonatok összes hatóanyagtartalmának és összetételének meghatározása: kromatográfiás módszerek (vékonyréteg- és nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia) gyakorlati felhasználása a természetes hatóanyagok azonosításban és mennyiségi meghatározásban.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2021-01-13 12:00:30

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.