BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biotechnológia mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Tumorbiológia

A tantárgy neve angolul: Tumor biology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVETOME31 2+0+0/v 2

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Juhász Gábor, egyetemi tanár, DSc

A tantárgy előadója:

Hegedűs Krisztina, tudományos munkatárs, PhD

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

A tantárgy célkitűzése:

A tumorok kialakulását kísérő genetikai és sejtbiológiai változások részletes megismerése, tumorok osztályozása, a lehetséges kiváltó okok taglalása, a tumor progresszió és áttétképződés biológiájának elsajátítása. A terápiás lehetőségek ismertetése néhány kiválasztott példán keresztül.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2022-07-05 14:56:33

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.