BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Környezeti eljárástan I

A tantárgy neve angolul: Enviromental Process Engineering I

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEVMAKM2 2+0+3/f 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mika László Tamás  egyetemi tanár, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mika László Tamás

egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Kózelné Dr. Székely Edit

egyetemi docens

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Matematika A1, A2, A3; Fizika, Fizikai-kémia és radiokémia, Mérnöki alapok I. és II.

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

BMEVEKFAKM1 - Kémiai technológia környezetmérnököknek

A tantárgy célkitűzése:

A környezeti eljárástan alapjainak, megismertetése, mechanikai és hőtani eljárások áttekintése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

egyetemi tanár

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Angyalné Dr. Koczka Katalin

adjunktus

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék


Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket.

Ismeri a mérlegegyenleteket és helyesen alkalmazza azokat.

Ismeri a környezetvédelmi szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.

Tudja, hogy tervezéshez szükséges adatigény esetén mely mérnöki szakkönyveket hogyan érdemes használni.

Ismeri a főbb környezetvédelmi célú technológiákat, a technológiához kapcsolható berendezéseket, műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését.

Ismeri a hidrodinamikai eljárásokat, azok megnyilvánulási formáit.

Ismeri a mérlegegyenleteket és helyesen alkalmazza azokat.

Ismeri az eljárások elveit és főbb berendezéseit, megvalósítását.

Képesség

Képes környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre.

Képes a hidrodinamikai és hőtani eljárásokkal és műveletekkel kapcsolatos tudását alkalmazni.

Folyamatos üzemű egyszerű berendezés és elemei bármelyikére képes helyes anyag- és hőmérlegegyeneletet felírni, és a mérési adatok alapján a mérlegegyenlet hibáját meghatározni.

A termelő és egyéb technológiák fejlesztése és alkalmazása során képes az adott technológiát fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a technológia környezetvédelmi szempontú fejlesztése érdekében.

Képes a megismert hidrodinamikai és hőtani eljárásokat, műveleteket fejleszteni.

Multidiszciplináris ismeretei révén alkalmas a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képes alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez.

Képes eljárástani alapismereteit mérnöki munkában alkalmazni.

Attitűd

Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatosan fejlessze és világról szerzett tudását frissen tartsa.

Törekszik a környezeti eljárástan alapjainak elsajátítására és tudása készségszintre emelésére és a tudása későbbi folyamatos frissítésére.

Szervezett továbbképzésen való részvétellel a környezetvédelem területén tudását folyamatosan továbbfejleszti.

Igényli az eljárástani továbbképzéseken való részvételt, hogy tudását továbbfejlessze.

Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

Társai véleményét figyelembe veszi döntéseiben.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

Csoportos labormunka során tapasztalatait társaival megosztja, hogy azok munkájukat eredményesebben végezhessék.

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2022-02-14 12:59:43

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.