BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A középiskola−egyetem átmenet segítése
a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar alapképzésein

Bevezetés

A fizika, kémia és matematika tárgyak egyetemi tananyagának oktatása során egyértelműen azt tapasztaltuk, hogy a felvett hallgatók középiskolai természettudományos ismeretei nagyon széles tartományban helyezkednek el. Sok hallgató esetében az ismeretek nehezen illeszthetők az egyetemi tanulmányokhoz, mások tudása meghaladja az egyetemi kezdéskor általánosan elvárt szintet. Mindezek alapján az elsőéves hallgatók számára differenciált lehetőségeket (bevezető kurzusok, emelt szintű képzés) kívánunk biztosítani.

Bevezető kurzusok: 2009-ben bevezető kurzusokat indítottunk kémiából és matematikából. A BSc képzések átfogó értékelése és a bevezető kurzusokkal szerzett tapasztalatok alapján 2010-ben módosítottuk a BSc tanterveket olymódon, hogy az első tantervi félévben a 30 krediten belül helyet biztosítottunk felzárkóztatásra a tantervbe építve.

Emelt szintű képzés: Azt is tapasztaltuk, hogy egyes hallgatók kiváló hozott ismereteik és tanulási készségük alapján már az belépéstől kiemelkedő teljesítményre képesek. Számukra már az első félévben biztosítjuk az ún. emelt szintű (kiegészítő) tárgyak teljesítésének lehetőségét. Az emelt szintú tárgyakat a Válogatott fejezetek jelentik. 

Amint az a következő tájékoztatóból kiderül, ezek az oktatási formák átjárhatóak: a hallgatók meglévő ismereteik, tanulási készségük és ambiciójuk alapján különböző tárgyakat teljesíthetnek. Hangsúlyozzuk, hogy ezen képzési formák okos igénybevételével a középiskolai ismeretekből eredő esetleges hátrányok gyorsan kiküszöbölhetők. Ugyanakkor figyelmeztetünk arra is, hogy a magas szintű hozott ismeretek könnyen tehetnek elbizakodottá, és nem eléggé intenzív tanulás esetén az előnyök rövid idő alatt elenyészhetnek.

I. Bevezető, ill. kiegészítő matematika, kémia és fizika tárgyak

 

Tárgyfelvétel

Matematika bevezető/kiegészítő tárgyak: tárgyfelvétel a tantárgy honlapján leírtaknak megfelelően (l. később)

Fizika és kémia bevezető/kiegészítő tárgyak: „csoportos tárgyfelvételel” (a Dékáni Hivatal intézi).

A tárgyfelvétel véglegesítéséről mindenki egyénileg dönt, de az előző évek tapasztalatai  alapján nyomatékosan tanácsoljuk a Gólyáknak, hogy ne iratkozzanak le ezekről a tárgyakról.

Emelt szintű tárgyak felvétele

Már az első tantervi félévben lehetőség van emelt szintű tárgyak (Általános kémia gyakorlat, Matematika) kreditjeinek megszerzésére, a „bevezető ..” kreditje helyett.
Emelt szintű képzés a VBK-on

 

Matematika

A vegyészmérnök, biomérnök és a környezetmérnök hallgatóknak a tanterv első félévében a Matematika Intézet „Bevezető matematika” kurzusokat kínál (részletes információ: http://www.math.bme.hu/~flora/bevmat/bevmat.htm).

A VBK hallgatók esetében a bevezető kurzusok szervezése részben eltér a tárgy honlapján leírtaktól.

Ajánlott kurzusok a félév elején írt ún. 0. zh alapján:

  • Azok a hallgatók, akiknek a 0. zh eredménye nem éri el a 20%-ot, az általánosan kínált „Bevezető matematika” programja szerint működő kurzusra kerülnek.
  • A 0. zárthelyit 20% felett teljesítők számára olyan felzárkóztató kurzusokat kínál az Intézet (VBK felzárkóztató kurzus), ahol a középiskolás tananyag átismétlése mellett foglalkoznak a „Matematika A1” tananyagával is.
  • Azoknak, akik 40% alatti 0. zh eredményük ellenére nem jelentkeznek a felzárkóztató kurzusra (vagy nem teljesítik az előírt követelményt), a 13. oktatási héten sikeresen meg kell írniuk a 0. zh pótlását annak érdekében, hogy a „Matematika A1a” aláírását megszerezhessék.
  • A 0. zh-n 40% feletti eredményt elért VBK hallgatókat is ösztönözzük a VBK felzárkóztató kurzus felvételére (bár erre nem „kényszeríti” őket a „Matematika A1a” tárgykövetelménye).

 Teljesítés, emelt szint

  • Az évközi munka során kiváló eredményt elérő hallgatókkal kiemelten fognak foglalkozni („emelt szintű” kurzus), és megfelelő eredmény esetén, a félév végén Emelt szintű matematika krediteket (2 kr) kapnak a Neptunban, a „Bevezető matematika” 2 kreditje helyett.

A tapasztalatok alapján tanácsoljuk, hogy minden VBK hallgató vegye igénybe a Matematika Intézet által felkínált extra lehetőséget.

Kémia

A vegyészmérnöki, ill. a biomérnöki szakok hallgatóinak – az előző évek tapasztalatai alapján kiegészítő programot dolgoztunk ki az „Általános kémia gyakorlat” mellé. A környezetmérnök hallgatók a tanterv szerint mindenképpen kémia alapozással kezdenek. 

A biomérnök és vegyészmérnök hallgatók a regisztrációs héten ún. 0. zárthelyit írnak, ami egy kémia szintfelmérő. Ez alapján a tanszék az alapismeretiknek megfelelő csoportba oszt be mindenkit (bevezető kötelező / bevezető ajánlott / emelt). A bevezető órákon a félév első hetétől heti  olyan általános kémia gyakorlatot tartunk, ahol a tantervi tananyag mellett átismétlik a szükséges középiskolai ismereteket is, és a BSc szinten felüli, ún. „emelt szintű” kémiai számításokra is felkészítenek. Az „Általános kémia gyakorlat” zárthelyi feladatainál külön megjelölik azokat, amelyek az emelt szinthez tartoznak, így a hallgató maga döntheti el, hogy vállalkozik-e az emelt szintű feladatok megoldására is, vagy „csak” a tantervi tárgy 4 kreditjét kívánja megszerezni.

 

Fizika

A vegyészmérnöki és a biomérnöki szakok hallgatóinak „Bevezető fizika” kurzusokat (2 kr) kínálunk. A környezetmérnök hallgatók számára az első féléves fizika tárgy tartalmazza a szükséges ismétlést.