BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

A tantárgy neve angolul: Management and Business Economics

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEGT20A001 4+0+0/f 4

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Kalló Noémi,   Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Erdei János

mestertanár

Menedzsment és Váll. Tsz.

Dr. Bernschütz Mária

egyetemi adjunktus

Menedzsment és Váll. Tsz.

Dr. Kalló Noémi

egyetemi docens

Menedzsment és Váll. Tsz.

Dr. Szabó Tibor

egyetemi adjunktus

Menedzsment és Váll. Tsz.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:


Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:


A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szervezetek és a menedzsment feladatának és működésének alapelveivel. A tantárgy keretében röviden bemutatjuk a gazdálkodás- és szervezéstudomány legfontosabb részterületeit és aktuális problémáit. A tantárgy részletesen foglalkozik a stratégiai menedzsment, általános menedzsment, a minőségmenedzsment, a termelés- és szolgáltatásmenedzsment, illetve a vállalkozás-gazdaságtan alapjaival.

The course introduces the essentials of management as they apply within the contemporary work environment and gives a conceptual understanding of the role of management in the decision making process. Particular attention is paid to management theories:principles of management, marketing management,, quality management,  production and project management. For problem formulation, both the managerial interpretation and the mathematical techniques are applied.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kövesi János

egyetemi tanár

Menedzsment és Vállalkozás-gazdaságtan Tsz.

Dr. Kalló Noémi

egyetemi docens, tanszékvezető

Menedzsment és Vállalkozás-gazdaságtan Tsz.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyiparhoz, illetve a kémiai technológiákhoz szervesen kapcsolódó gazdasági, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási (QC/QA), információtechnológiai, szellemi tulajdon védelmi és egyéb jogi szabályok és eljárások alapjait.

Áttekintéssel rendelkezik a szakterülethez tartozó társadalmi létszférák, azaz az intézmények mint a gazdaság, a piac, a vállalatok normatív rendszereiről és működési gyakorlatáról.

Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, érti az összefüggéseket, amelyek a társadalom és a vállalati működés értelmezésének az alapját képezik.

Képesség

Egyéb

Képes lesz az üzleti, gazdasági, menedzsment vonatkozásokat is figyelembe véve ellátni mérnöki feladatait.

Attitűd

Egyéb

Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel saját szakmájában dolgozik, és elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.

Nyitott a kritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, az értelmiségi világlátás önfejlesztő módszereire és törekszik önmaga fejlesztésére e területeken

Autonómia és felelősség

Egyéb

A szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal és felelősséggel szervezi munkáját és az irányítása alatt dolgozó munkatársak tevékenységét.

Egy szakmai munkaközösségbe kerülve képes az ottani szakmai elvárásoknak megfelelően összetett feladatok elvégzésére, illetve irányítására

Utolsó módosítás: 2020-02-25 12:45:58

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.