BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Élelmiszeripari technológia

A tantárgy neve angolul: Food Technology

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEBEA606 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tömösközi Sándor, egyetemi docens, 

Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék (BME ABET)

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Varga János

egyetemi docens

BME ABET

Dr. Merész Péter

egyetemi adjunktus

BME ABET

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Vegyipari műveleti alapismeretek és anyag átalakítási módszerek, elsősorban a természetes eredetű nyersanyagokra vonatkozóan.

A tantárgy célkitűzése:

Az élelmiszeripari technológiák során feldolgozandó anyagok átalakító műveleteinek, a műveletek során nyert intermedierek és termékek műveleti szempontból jellemző tulajdonságainak megismerése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Varga János

egyetemi docens

BME-BÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2024-05-16 09:23:16

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.