BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Biomérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Táplálkozás biokémia és dietetika

A tantárgy neve angolul: Nutritional Biochemistry and Dietetics

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEBEA710 2+0+0/f 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Salgó András egyetemi tanár,

BME Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék (BME-BÉT)

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Salgó András

egyetemi tanár

BME-BÉT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

szerves kémiai, biokémiai és élelmiszerkémiai alapismeretek az élő szervezetben előforduló molekulák szerkezetére és változásaira vonatkozóan.

A tantárgy célkitűzése:

az élelmiszerekben található természetes és nem természetes komponensek élő szervezetekben zajló lebontási folyamatai részleteinek megismerése. A táplálkozással összefüggő biokémiai és egyes patobiokémiai folyamatok és azok összefüggéseinek megismertetése. A korszerű, egészségkímélő táplálkozási ismeretek és rendszerek megismerése.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Salgó András

egyetemi tanár

BME-BÉT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2015-07-06 11:55:22

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.