BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szénhidrogénipari technológia és katalizis

A tantárgy neve angolul: Hydrocarbon technology and catalysis

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFA503 2+0+3/f 5

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Gresits Iván tud. főmunkatárs, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gresits Iván

Dr. Fürcht Ákos

tfmts

címzetes docens

KKFT

KKFT

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Szénhidrogénipari technológia c. tantárgy

Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:

előzetes követelmény (kötelező)

BMEVEKFA506

A tantárgy célkitűzése:

A tárgy differenciált szakmai ismereteket ad a kőolaj feldolgozás témakörében, elmélyíti az egyes feldolgozási eljárások összefüggéseit. Kiemelten foglalkozik a fő katalitikus eljárások tárgyalásával. A félév során a százhalombattai finomítóban kihelyezett előadás és látogatás lesz.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gresits Iván

tfmts

KKFT

Dr. Fürcht Ákos

c. egyetemi docens

KKFT

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyipar és a kapcsolódó iparágak területén alkalmazott folyamatok matematikai és természettudományos (kémiai és fizikai) hátterét.

Ismeri a vegyipari technológiák működtetését a kőolajiparban, tudása a tanult matematikai, fizikai, géptani, szerves és szervetlen kémiai tanultakra alapszik.

Ismeri a vegyiparban és a kémiai technológiákban és a kapcsolódó laboratóriumokban használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeiket, tervezésük alapjait.

Ismeri azokat az alapvető, speciálisan a kőolajiparban használt eszközöket.

Képesség

Képes a meghibásodások, technológiai problémák diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.

Képes bármely technológia, de különösen a szénhidrogénipar területén a technológia üzemeltetésére és fejlesztésére kezdeti helyi gyakorlat után magas szinten képes.

Képes megérteni és használni szakterületének jellemző online és nyomtatott műszaki dokumentációit, szakirodalmát magyar, és legalább egy idegen nyelven.

Ismeri a vegyészmérnöki technológia tervezés során alkalmazható fontosabb adatbázisokat és használatukat

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2018-09-12 10:35:19

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.