BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki alapképzési szak nappali BSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Szennyvíztisztitási technológiák

A tantárgy neve angolul: Wastewater treatment technologies

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFAKM4 2+0+1/f 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Csikor Zsolt docens Kém. Körny Folymérn. Tsz. Környtech Labor

A tantárgy előadója:

Dr. Csikor Zsolt

egy. docens

Kém. Körny Folymérn. Tsz.,

 

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Környv. Kémia, analitika, biotechnológia, eljárástan, vízminőségvédelem

A tantárgy célkitűzése:

alapfokú, általános, de gyakorlatorientált ismeretek átadása a témakörben.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Csikor Zsolt

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Korszerű informatikai ismeretek birtokában használni tud szakmai adatbázisokat és specializációtól függően egyes tervező, modellező, szimulációs szoftvereket.

Korszerű informatikai ismeretek birtokában használni tud szennyvíztechnológiai tervező, modellező, szimulációs szoftvereket.

Ismeri a főbb környezetvédelmi célú technológiákat, a technológiához kapcsolható berendezéseket, műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését.

Ismeri a szennyvíz-, iszap-, és vízkezelési technológiákat, a technológiához kapcsolható berendezéseket, műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését.

Ismeri a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára alkalmas főbb módszereket, ezek jellemző mérőberendezéseit és azok korlátait, valamint a mért adatok értékelésének módszereit.

Ismeri a szennyvíz- és vízminőség vizsgálat módszereit.

Képesség

Képes víz-, talaj-, levegő-, sugár- és zajvédelmi, valamint hulladékkezelési és -feldolgozási feladatok javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való részvételre, hatósági ellenőrzésre és e technológiák üzemeltetésében részt venni.

Képes víz- és szennyvízkezelési és feldolgozási feladatok javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való részvételre, hatósági ellenőrzésre és e technológiák üzemeltetésében részt venni

Képes a számára kijelölt feladatkör megismerése után a környezetvédelemmel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására, hatósági feladatok elvégzésére.

Képes a számára kijelölt feladatkör megismerése után a szennyvíztisztitással kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására, hatósági feladatok elvégzésére.

Képes környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására.

Képes környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására szennyvíztisztítási területen.

Ismeretei alapján képes projektek, pályázatok megvalósításában illetve ellenőrzésében részt venni.

Ismeretei alapján képes szennyvíztechnológiai projektek, pályázatok megvalósításában illetve ellenőrzésében részt venni.

A termelő és egyéb technológiák fejlesztése és alkalmazása során képes az adott technológiát fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a technológia környezetvédelmi szempontú fejlesztése érdekében.

A szennyvíz- és vízkezelő technológiák fejlesztése és alkalmazása során képes az adott technológiát fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a technológia környezetvédelmi szempontú fejlesztése érdekében

Képes a technológia megismerése után feltárni az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.

Képes a technológia megismerése után feltárni az alkalmazott szennyvíztisztítási technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.

Képes részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés‐előkészítési munkában.

A megszerzett szennyvíztisztítási ismeretei és a laboratóriumi gyakorlatokon szerzett jártasság alapján képes hozzájárulni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói döntés előkészítői folyamatokhoz.

Attitűd

Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre.

Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő pl építőmérnök, gépész szakemberekkel való szakmai együttműködésre.

Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.

Felelősséggel vallja és képviseli a szennyvíztechnológus szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.

Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

A laboratóriumi munka során törekszik arra, hogy saját és mások tapasztalait felhasználva oldja meg a feladatokat.

Autonómia és felelősség

Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.

Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is

Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.

Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szennyvíztisztítással kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.

Utolsó módosítás: 2021-01-28 17:19:43

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.