BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Környezetmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Irányítástechnika mérnöki alapjai

A tantárgy neve angolul: Basics of process control engineering

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM208 2+1+0/v 3

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Mizsey Péter, BME Vegyipari Műveletek Tanszék

A tantárgy előadója:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

Egyetemi tanár

Vegyipari Műveletek

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Környezeti eljárástan.

A tantárgy célkitűzése:

A környezetmérnökök számára szükséges irányítástechnikai alapfogalmak megismertetése, amelyekre a mérnöki gyakorlatban a különböző irányítástechnikai megoldások értelmezésénél illetve új feladatok mérnöki csapatmunkában történő megoldásához szükség van. A tantárgy keretében ismertetésre kerülő irányítástechnikai alapfogalmak a mérnöki gyakorlatban előforduló paraméterek, folyamatok, berendezések irányítástechnikai általánosságainak és specialitásainak elsajátítását célozzák meg.

A tantárgy elmélyült elsajátítását laboratóriumi ill. számítógépes gyakorlatok segítik, melyek anyaga az előadások anyagára támaszkodik, ahhoz kapcsolódik, és annak megértését szervesen elősegítik.

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Mizsey Péter

egyetemi tanár

Kémia és Környezeti folyamatmérnöki Tanszék

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Képesség

Attitűd

Autonómia és felelősség

Utolsó módosítás: 2024-05-16 09:39:49

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.