BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

nyelv / language: hu | en
A tantárgy adatlapja ebben a tantervben:
Adatlapverzió:
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Vegyészmérnöki mesterképzési szak nappali MSc

Tantárgyadatlap
és tantárgykövetelmények

Vegyipari termelésirányítás

A tantárgy neve angolul: Chemical Production Control

Tantárgy kódja Követelmény Kredit
BMEVEKFM303 2+0+0/v 2

A tantárgy tanszéki weboldala (az aktuális félévre vonatkozó információk):

A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Tóth András József, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

A tantárgy előadója:

A tantárgy előadója:

Dr. Kelemen Béla

Csernik Kornél

Optimalizálás ig

MOL NyRt.

MOL NyRt.

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

 

A tantárgy célkitűzése:

Vegyipari gyártási folyamatok irányításának (tervezés, ütemezés), MSc szintű bemutatása az olajipar példáján. Egyéni feladatmegoldás kapcsán a vegyipari termelésirányítás összetett feladatköreinek elsajátíttatása, az eredmények maximalizálása a technológia és a rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználása érdekében (esettanulmány orientált oktatás).

A tantárgy tematikáját kidolgozta:

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kelemen Béla

címzetes egyetemi tanár

MOL NyRt.

Tanulási eredmények:

A tanulási eredmények között az adott szak Képzési és Kimeneti Követelményében [18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet] előírt tanulási eredmények szerepelnek kékkel. A jelen tantárgy ezekhez való hozzájárulása feketével szedett.

Tudás

Ismeri a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos (kémiai, fizikai) és műszaki elméletet és gyakorlatot.

Megismeri a vegyipari gyártási folyamatok technológiai tervezésének alapjait az anyagelőkésítéstől a késztermék kiszállításáig.

Ismeri a kémiai és vegyipari rendszerek fenntarthatóságával, biztonságosságával és környezeti hatásaival kapcsolatos elveket, módszereket és gyakorlatot, munkahelyi, egészségvédelmi egészségfejlesztési ismereteket.

Megismeri a termésirányítás üzemi és vállalti szintű kezelését.

Ismeri a vegyészmérnöki területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat.

Megismeri az operator training filozófiát.

Ismeri a technológiai folyamatok kapcsolásának és integrálásának elveit és módszereit.

Megismeri az integrált vegyipari irányítási rendszereket.

Átfogó ismeretekkel rendelkezik vegyipari és kémiai technológiai rendszerek elemzése, modellezése és tervezése területén.

Megismeri a vegyipari termelésirányítással foglalkozó szoftvereket.

Képesség

Alkotóan képes alkalmazni a vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó matematikai és természettudományos elméleti és gyakorlati ismereteket feladatai megoldása során.

Képes áttekinteni és összehasonlítani a termelésirányítás szakterületeit.

Képes ismeretei integrált alkalmazására a kémiai technológiai folyamatok, berendezések és technológiai rendszerek fejlesztésében, irányításában, tervezésében és a kapcsolódó kutatásban.

Képes alkalmazni a hosszú távú profitmaximalizálást a termelésirányítás eszközeként.

Képes vegyipari rendszerek esetén a műszaki, gazdasági, környezeti, és humán erőforrások felhasználásának komplex tervezésére és menedzselésére.

Képes alkalmazni SupplyChain Management filozófiát.

Attitűd

Törekszik a fenntarthatóság, a biztonság, a környezetvédelem és energiahatékonyság követelményeinek érvényesítésére és másokkal való megismertetésére.

Törekszik arra, hogy a vegyipari termelésirányításban végzett munkája környezetvédelmi és gazdasági szempontból is optimális legyen.

Törekszik szakmailag magas szinten önállóan vagy munkacsoportban megtervezni és végrehajtani a feladatait.

Törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.

Elkötelezett a magas színvonalú, minőségi munkavégzés iránt, és törekszik e szemléletet munkatársai felé is közvetíteni.

Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival, nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.

Autonómia és felelősség

Szakmai problémák megoldása során önállóan és kezdeményezően lép fel.

Önállóan végzi az adatelemzést és adatértékelést.

Önállóan végzi a problémák adott források alapján történő megoldását.

Törekszik kollégái, beosztott munkatársai szakmai fejlődésének elősegítésére.

Megszerzett tapasztalatait és tudását különböző információátadási formákban megosztja szakterülete művelőivel.

Utolsó módosítás: 2018-06-02 17:11:02

A további tárgyak adatlapjának kiválasztásához kattintson ide.